Heim Nyhende Vil ha kommunal plan for lesing

Vil ha kommunal plan for lesing

Leiar i Norsk Bibliotekforening, Svein Arne Tinnesand, meiner det er kommunane som må prøve å gjere noko for dei fleire hundre tusen vaksne nordmennene som har lesevanskar.

Tinnesand viser i ein kommentar i Rogalands Avis til at bakgrunnen for at vaksne sine lesevanskar nå kjem opp er at avisene i førre veke skreiv at 300.000 nordmenn har så store problem med å lese at dei fungerer dårleg i samfunnet.

– Leseutfordringane er ikkje bare eit problem for einskildpersonen, det er eit samfunnsproblem. Det er eit problem i skule og arbeidsliv, og det er også eit demokratisk problem at mange ikkje meistrar skriftleg kommunikasjon, seier leiaren i bibliotekforeininga i kommentaren.

– Dette problemet er for viktig til at lokalpolitikarane kan overlate det til storting og regjering. Det er ute i den einskilde kommune ein merkar problema. Den einskilde vaksne som slit med lesinga treng hjelp her og nå. Det er i tillegg viktig og naudsynt at det på dette området blir sett inn tiltak som reduserer risikoen for at så mange vaksne skal slite med leseproblem, held han fram.

Tinnesand meiner kommunane sit på verkemiddel som kan vere med og snu den negative trenden. Han legg fram ein kommunal trepunktsplan som kan vere med og styrke lesekunnskapane. Dei tre trinna er tidleg innsats, som omfattar eit samarbeid mellom barnehage og bibliotek, eit lesefremjande læringsmiljø og eit lesefremjande lokalsamfunn.

Lesefrøprosjektet er eit vellukka bibliotekprosjekt retta mot barnehagebarn. Resultatet av prosjektet er at barna i prosjektbarnehagane har eit betre utgongspunkt enn det som er normalt for barn på deira alder, slår Tinnesand fast.

Han meiner eit godt skulebibliotek gir næring til vitebegjær og leselyst.

– Ein god skule skal ha eit godt bibliotek fordi det er eit viktig bidrag ikkje bare til skulen si pedagogiske utvikling, men også fordi det bidrar til eit lesefremjande læringsmiljø.

Han peikar vidare på folkebiblioteket sin viktige posisjon i høve til å skape eit lesefremjande lokalsamfunn.

– Norske bibliotek er godt rusta til å spele ei aktiv rolle i lesesatsinga om dei nyttar sine sterke sider, og ikkje minst gjennom samarbeid med andre institusjonar og organisasjonar både lokalt og sentralt, sluttar Svein Arne Tinnesand.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...