Heim Nyhende Bokmålsmjølk frå nynorskland

Bokmålsmjølk frå nynorskland

Tine serverer mjølk frå gardar i nynorskfylket Sogn og Fjordane innpakka i bokmål.

Sidan 9. januar har TineMelk levert mjølk frå Tine sine gardar i den regionen der forbrukarane bur. To av dei fire gardane som er valde ut til å pryde mjølkekartongane på Vestlandet er Brekke gard i Oppstryn og Kringla gard i Naustdal  – begge ligg i Norges nynorskfylke nummer ein, Sogn og Fjordane, skriv Sunnmørsposten.

Sagstad gard i Meland utanfor Bergen, og Sæleset gard i Hardanger er dei to andre vestlandsrepresentantane. Berre sistnemnde blir presentert på nynorsk, dei andre tre er kledde i bokmålsdrakt.

– Det du peikar på er eit dilemma for Tine. Vi er klare over at Vestlandet er ein region der målform betyr ein god del, og har difor bestemt at ein av mjølkevariantane til ei kvar tid skal framstå i nynorsk drakt, seier kommunikasjonssjef i Tine Vest, Olav Håland, til Sunnmørsposten.

– Kvifor bare ein variant? Kva med dei to gardane Brekke og Kringla i Sogn og Fjordane? Det er vel ikkje spesielt truverdig å presentere dei på bokmål, spør lokalavisjournalisten.

– Eg ser poenget, men då måtte vi køyrt nynorsk på alle fire variantane. Som resultat av ei totalvurdering har vi vald nynorsk på ein kartong. I Bergens-området er det ikkje så mange som har nynorsk som hovudmål.

Han ønskjer å få fram at Tine er litt medvitne når det kjem til målform, og ser ikkje bort ifrå at dei ved eit seinare høve kan kome til å bruke nynorsk på ein annan enn skummakartongen – som er første nynorsking ut i det nye regionkonseptet.

Den «nye» mjølka har bare vore i butikkane i litt over ei veke, og Håland har ikkje mottatt reaksjonar på målform-fordelinga ennå.

– Men vi er førebudde på at det kjem. Kanskje spesielt frå Sogn og Fjordane.

– Hjelper det at folk protesterer då, spør Sunnmørsposten.

– Planen er å rullere med nye bønder etter kvart, og då vil nok målform bli tema på nytt. Mulegheita for forandring er der i alle fall, avsluttar Håland.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...