Heim Nyhende Bondeheimen og Heimen Husflid fyller 100

Bondeheimen og Heimen Husflid fyller 100

– Vi er ein ung og vital 100-åring, seier konsernsjef Hans-Jul Mikkelsen i Bøndenes Hus AS.

hjmikkelsenKonsernsjef Hans-Jul Mikkelsen i Bøndenes Hus. – Bøndenes Hus er eit unikt hus, med ein aktivitet og ei historie få kan måle seg med. Dette er eit av dei største kompetansesentra innan bunadstilverking i landet, vi har Oslos best belagte hotell, og vi tek vare på norske mattradisjonar. Vi har aldri skifta namn, og Bondeungdomslaget i Oslo har alltid vore eigaren vår, held Mikkelsen fram.

For å markere jubileet arrangerer hotellet gatefest 8. juni, og dei har fått ordførar i Oslo kommune, Fabian Stang til å opne gatefesten. I tillegg blir det barneaktivitetar, veteranbilutstilling, danseoppvisning, bunadscatwalk, folkedanskurs og hallingkurs for barn og vaksne. Historikar Alfred Fidjestøl vil fortelje om teaterslaget då Det Norske Teatret opna i Teatersalen i Bøndenes Hus i 1913. Her kjem også blant andre Valkyrien Allstars, Aasmund Nordstoga med band og det blir barneunderhaldning med Kattene på Grønland. Idrottslaget, Teaterlaget, Songlaget, Leikarringen og Barnelaget i BUL er også med.

Bøndenes Hus får Olavsrosa

Under 100-årsjubiléet 8. juni får Bøndenes Hus AS tildelt Olavsrosa frå Norsk Kulturarv. Fylkesmann Valgjerd Svarstad Haugland vil vere til stades.

– Bøndenes Hus med Bondeheimen, Kaffistova, Heimen Husflid og Bondeungdomslaget i Oslo blir tildelt kvalitetsmerket Olavsrosa for god ivaretaking av ein bygard med høg arkitektonisk verdi og for eit framifrå kulturinnhald i drift og verksemd, heiter det i grunngjevinga.

Kvalitetsmerket Olavsrosa blir tildelt stader av høg kvalitet som har grunnlag i den norske kulturarven og som er ope for publikum. Det blir lagt vekt på at det ligg interessant og verdifull kulturhistorie til grunn for tilbodet. Tildelinga vil skje under 100-årsjubiléet 8. juni 2013.

– Legendarisk hotell

Hotell Bondeheimen i Oslo er saman med mellom andre Kaffistova og Heimen Husflid, dotterselskap av Bøndenes Hus. Hotell Bondeheimen og Kaffistova, slik dei no ligg i Rosenkrantz’ gate 8, vart grunnlagt i 1913. Alle romma på hotellet er tileigna ein forfattar eller kulturperson og hotellet har mange stamgjestar frå kultur- og samfunnsliv.

– Bondeheimen har vore ein tilhaldsstad for alle slags folk gjennom hundre år. Det skal vi også vere i framtida. Vi er stolte av at vi framleis er eit sjølvstendig hotell, der historia sit i veggane, og overskotet går til kultur-og idrettsaktivitetar, seier hotelldirektør Nina Baroudi.

Arthur Buchardt uttalte til og med at Hotell Bondeheimen i Oslo er eit av landets mest legendariske hotell.

– Bondeheimen har det som skal til for å bli kalla legendarisk. Det har veldig god beliggeneheit, god mat, hyggelege tilsette og ein bygning der historia sit i veggane, uttalte Buchardt til Adresseavisen.

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...