Heim Nyhende Har ikkje planar om å tilsetje fleire fleirkulturelle

Har ikkje planar om å tilsetje fleire fleirkulturelle

Berre to av ti bedrifter har ambisjonar om å tilsetje fleire utanlandske medarbeidarar.

 

Det kjem fram i ei undersøking Opinion har gjort for Experis, ManpowerGroup. I undersøkinga kjem det fram at norske bedriftsleiarar synest fleirkulturelle medarbeidara tilfører næringslivet unik kompetanse og gior bedriftene eit konkurransefortrinn. Men trass i dei positive haldningane til utanlandsk arbeidskraft, ser dei ikkje for seg å tiltrekkje seg fleire fleirkulturelle arbeidstakarar.

Bedriftsleiarane som er spurde i undersøkinga oppgjer tilsetjingsstopp som den viktigaste årsaken til at dei ikkje tilset fleire utanlandske medarbeidarar, og seier dessutan at dei tilset dei som er best kvalifiserte for jobben, uavhengig av etnisk bakgrunn.

Samstundes seier fire av ti at dei er samde i påstanden om at fordommar hjå arbeidsgjevarane er den viktigaste årsaken til at fleirekulturelle arbeidstakarar ikkje får seg jobb.

– Det ser ut til å vere stor skilnad på kva ein svarar om seg sjølv, og kva ein svarar om andre arbeidsgjevarar. Få meiner at dei sjølve har feil haldningar, men at mange andre har det. Det kjem tydeleg fram i spørsmålet om språk er ei barriere: Svært få svarar at språkproblem er årsaken til at dei sjølve ikkje vil tilsetje fleire fleirkulturelle, medan 73 prosent er samde i at manglande språkkunnskap er eit hinder for å få jobb etter kvalifikasjonane sine, seier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup, i ei pressemelding.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...

Programmet til landstinget til LNK i Sogndal 1.-2. juni 2023

Landssamanslutninga av nynorskkommunar ønskjer velkommen til landsting i Sogndal 1.-2. juni på Quality Hotel Sogndal. Landstinget til LNK blir arrangert annakvart år, og er ein...

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...