Heim Nyhende Har ikkje planar om å tilsetje fleire fleirkulturelle

Har ikkje planar om å tilsetje fleire fleirkulturelle

Berre to av ti bedrifter har ambisjonar om å tilsetje fleire utanlandske medarbeidarar.

 

Det kjem fram i ei undersøking Opinion har gjort for Experis, ManpowerGroup. I undersøkinga kjem det fram at norske bedriftsleiarar synest fleirkulturelle medarbeidara tilfører næringslivet unik kompetanse og gior bedriftene eit konkurransefortrinn. Men trass i dei positive haldningane til utanlandsk arbeidskraft, ser dei ikkje for seg å tiltrekkje seg fleire fleirkulturelle arbeidstakarar.

Bedriftsleiarane som er spurde i undersøkinga oppgjer tilsetjingsstopp som den viktigaste årsaken til at dei ikkje tilset fleire utanlandske medarbeidarar, og seier dessutan at dei tilset dei som er best kvalifiserte for jobben, uavhengig av etnisk bakgrunn.

Samstundes seier fire av ti at dei er samde i påstanden om at fordommar hjå arbeidsgjevarane er den viktigaste årsaken til at fleirekulturelle arbeidstakarar ikkje får seg jobb.

– Det ser ut til å vere stor skilnad på kva ein svarar om seg sjølv, og kva ein svarar om andre arbeidsgjevarar. Få meiner at dei sjølve har feil haldningar, men at mange andre har det. Det kjem tydeleg fram i spørsmålet om språk er ei barriere: Svært få svarar at språkproblem er årsaken til at dei sjølve ikkje vil tilsetje fleire fleirkulturelle, medan 73 prosent er samde i at manglande språkkunnskap er eit hinder for å få jobb etter kvalifikasjonane sine, seier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup, i ei pressemelding.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...