Heim Nyhende Bondevik i spissen for nynorskaksjon

Bondevik i spissen for nynorskaksjon

Tidlegare statsminister Kjell Magne Bondevik har saman med fleire andre kjende bokmålsbrukarar skrive under på eit opprop mot Utdanningsdirektoratets forslag om å fjerne sidemålskarakteren og eigen eksamen i nynorsk.

«Utan eksamen i nynorsk blir grunnlaget teke bort for nynorsken som jamstelt skriftmål og riksspråk.

– Nynorsk er og skal vera jamstelt skriftmål og riksspråk

– Norskfaget skal ikkje gjerast mindre

– Alle skal som no få læra å skriva nynorsk med eigen karakter.»

Slik lyder oppropet, som også tidlegare Telenor-direktør Tormod Hermansen og tidlegare redaktør Thor Bjarne Bore har skrive under saman med bokmålsforfattarar som Kjell Askildsen, Per Petterson, Knut Nærum, Thorvald Steen, Jon Michelet og Vigdis Hjort.

Dei 26 følgjer opp dei sterke reaksjonane som kom frå nynorskhald da Utdanningsdirektoratet i januar i eit brev til Kunnskapsdepartementet foreslo å tone ned sidemålsundervisninga i den nye læreplanen for norskfaget. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) stilte seg open for framlegget om å ha berre éin karakter i norsk og å fjerne skriftleg sidemålseksamen i ungdomsskulen.

Utdanningsdirektoratet skal vere ferdig med framlegget til ny læreplan til hausten.

Underskrivarane meiner at det er slutt på jamstillinga av nynorsk som offisielt skriftmål i Noreg viss den skriftlege nynorsken blir borte i skulen.

– Utdanningsdirektoratet og statsråden kan ikkje ha fått med seg den statsrettslege stillinga nynorsken har som offisielt skriftmål og riksspråk. Nynorsk som sidemål med eigen karakter er innført for å få til og halda ved lag to prinsipielt jamstilte skriftspråk, heiter det i grunngivinga for oppropet.

– Eit direktorat kan ikkje gjera slutt på skriftspråkordninga i landet. Det kan berre Stortinget.

Underskrivarane oppmodar alle bokmålsbrukarar til å slutte seg til oppropet, som er stila til Stortinget. (©NPK)

Underskrivarar:

Kjell Magne Bondevik, tidlegare statsminister

Hans Olav Tungesvik, lege , tidlegare leiar Noregs Mållag

Tormod Hermansen, tidlegare Telenor-direktør

Kjetil Aano, prost

Thor Bjarne Bore, tidlegare sjefredaktør

Kine Hellebust, artist

Liv Ingebrigtsen, leiar Nynorsklaget

Oddmund Løkensgard Hoel, tidlegare leiar Noregs Mållag

Magne Heide, lektor vgs.

Askill Voll, sivilarkitekt

Arne Kverneland, ingeniør

Per-Bjørn Pedersen, overingeniør h.v.

Anders M. Andersen, førsteamanuensis

Fredrik Sele, student

Jan Erik Vold, forfattar

Kjell Askildsen, forfattar

Per Petterson, forfattar

Jon Fosse, forfattar

Edvard Hoem, forfattar

Thorvald Steen, forfattar

Agnes Ravatn, forfattar

Knut Nærum, forfattar

Jon Michelet, forfattar

Hans Herbjørnsrud, forfattar

Vigdis Hjorth, forfattar

Tor Obrestad, forfattar

(©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...