Heim Nyhende Brenn for blogg

Brenn for blogg

Kva reglar gjeld eigentleg for bålbrenning i desse dagar? Det veit du viss du har lese bloggen til brannvesenet i Skjåk og Lom.

– Nett no er det mange ting vi skal informere innbyggjarane om, fortel branninspektør og bloggansvarleg Unni Merete Lund. Det er sesong for grilling og bålbrenning, og då er det viktig å informere om kva lovar og reglar som gjeld til ei kvar tid. Brannvesenet sin blogg blir derfor oppdatert noko hyppigare no i denne sesongen enn andre tider på året.

– Det er litt sesongavhengig, ja. Vi bloggar først og fremst om førebyggjande tiltak som vi meiner er viktige. Og så kan du lese litt om oss sjølve på bloggen, seier Lund, som er den som fører pennen, eller tastaturet, i brannvesenet.

Betre enn heimesida

Brannbloggen har vore i drift i litt over eitt år, og han kom til fordi ein såg at den kommunale heimesida ikkje nødvendigvis var den beste kanalen for informasjon og publikumskontakt.

– Det var vanskeleg for oss å nå gjennom på Skjåk kommune si heimeside, og vi hadde heller ikkje tilgang til ho slik at vi kunne oppdatere ho slik vi ønskte. Derfor starta vi heller med eigen blogg, som ein sjølvsagt kan finne lenkje til på Skjåk kommune sine sider, seier Lund.

Ho vil ikkje påstå at bloggen har svært mange lesarar enno, og ser svært gjerne at mange fleire finn vegen til http://lsbrann.blogspot.com/.

– Bloggen er ein fin måte å få fram bodskapen vår på, og vi kan nå mange på ein enkel og rask måte.

Blir lesne

Skjåk kommune har fleire bloggar i sving. På hovudbloggen kan ein orientere seg om alt som skjer i Skjåk, medan Aktiv i Skjåk har fokus på tilbod innan sport, idrett og friluftsliv.

Inga Gudrun Hyrve ved sørvistorget har ansvaret for bloggen til Skjåk kommune, og ho seier blogginga handlar om å spreie informasjonen i fleire, høvelege kanalar.

– Vi ønskte å reinske den kommunale heimesida til Skjåk slik at ho no berre inneheld reint kommunal info som møteplanar, lovverk, saker som er til høyring, og slike ting.

Oppdatert informasjon om arrangement og tiltak som er i så vel kommunal som privat regi, blir gjeven via bloggane og på Facebook. Hyrve legg ut saker på bloggen ein til to gonger i veka, og ho høyrer at sakene blir lesne.

– Eg får gjerne kommentarar frå folk eg kjenner i Oslo, som påpeiker at det skjer så mykje i Skjåk. Det har dei sett på Facebook, kor vi legg ut stoff frå bloggen vår.

Ho ser også av besøkstala at sakene ho legg ut, blir lesne. Sjølv om det er tidkrevjande å drive blogg, er ho heilt klar på at det er verdt arbeidet. – Det er viktig å setje av godt med tid til dette arbeidet, seier ho.

Treng tid

Det er Hyrve som har ansvaret for å publisere saker på bloggen, men ho er heilt avhengig av å få inn saker frå andre. Det kan vere tilsette på andre tenesteområde som kjem med saker dei vil informere om, og det kan vere lag og organisasjonar som ønskjer å formidle ting til aktivitetskalenderen.

– Eg sit ikkje og skriv alt sjølv, nei, men eg har ansvaret for redigering og publisering.

Hyrve hadde gjerne sett at endå fleire bidrog. Særleg ser aktivitetskalenderen ut til å vere godt lesestoff, og mange kjem og spør om ho vil leggje ut arrangementet deira, eller spør kvifor det ikkje er gjort.

– Eg må helst leite det opp sjølv og trålar ofte lokalavisa for å finne ting å leggje ut i kalenderen. Men eg vil gjerne ha meir tilsendt, oppmodar ho.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...