Heim Nyhende Byggesøknadar berre på bokmål

Byggesøknadar berre på bokmål

Fleire kommunar reagerer no på at det ikkje er mogleg å få tak i byggeskjema på nynorsk. Standard Norge har ingen planar om å endre på dette.

Teknisk sjef i Seljord kommune, Kåre Groven, er ein av dei som gjerne skulle sett at skjema i samband med til dømes byggesøknadar, delingssøknadar eller nabovarsel var å finne på nynorsk. Etter innføring av ny plan – og bygningslov no i sommar kom det ein heil del nye skjema, men desse er berre tilgjengelege på bokmål.

– Me har klaga på dette, men fekk beskjed om at det ikkje var aktuelt å produsere skjemaene på nynorsk, seier Groven som difor mot sin vilje måtte bestille skjemaene på bokmål.

Etterspurt nynorsk
Det er Standard Norge har revidert byggeskjemaene etter ny plan-og bygningslov på oppdrag frå Statens bygningstekniske etat. Tidlegare har dei ulike distributørane hatt høve til å produsere på PDF-filer og trykte utgåver av skjemaene sjølv, og då også på nynorsk. No er det berre Standard Norge som produserer skjemaene, og dei har ingen planar om å produsere dei på nynorsk.

Sem & Stenersen Prokom AS er ein distributørane som Standard Online har inngått samarbeid med. Seksjonssjef Nina Bjerkreim-Hanssen viser til at dei er kontakta av tre – fire kommunar som ynskjer materialet på nynorsk.

– Me har ved fleire høve etterspurt blankettane på nynorsk, men får stadig beskjed om at Standard Online ikkje ville ta kostnaden med omsetjing så lenge informasjonen er tilgjengeleg på begge målformer i nett-basen ByggSøk, seier ho.

LNK-avisa har derimot prøvd å søkje via ByggSøk og opplevd at fleire av informasjonssidene før ein kjem fram til sjølve søknadsskjemaet berre er tilgjengeleg på bokmål.

Hanssen meiner kommunar som ynksjer materialet på nynorsk bør legge press på Standard Norge og Statens bygningstekniske etat. Ho viser også til at Prokom tilbyr ei alternativ løysing som kan bli omsett til nynorsk dersom det er tilstrekkeleg med kommunar som ynskjer det. Denne løysinga finst også utelukkande på bokmål i dag.

Ingen planar
Administrativ direktør i Standard Norge, Trine Tveter, viser til at firmaet i dag ikkje har planar om å omsetje skjemaene til nynorsk. Det er det ikkje økonomi til, meiner ho.

– Men forstår du at dette blir eit problem for mange nynorskkommunar?

– Absolutt. Det er ei tilbakevendande utfordring at materialet berre er på bokmål. Men me klarer ikkje å finansiere ei omsetjing slik det er no. Og som sagt er skjemaene på ByggSøk tilgjengeleg på både nynorsk og bokmål, me ser også at det stadig blir mindre bruk av skjemaene på papir, stadig meir av dette føregår no på nett.

Ho viser derimot til at firmaet har ein god dialog med Språkrådet og Kulturdepartementet. Som resultat av dette blir det i første kvartal neste år lansert eit prosjekt med permar både på nynorsk og bokmål.

– Det kan vere mogleg å utvide dette prosjektet til å også omhandle andre skjema, men utenom det har me ingen planar om å omsetje byggeskjemaene til nynorsk, slår Tveter fast.

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Gratis boktips til nettsidene til bibliotek og skular

No kan du få siste bokmeldingar, bokomtalar og forfattarintervju frå Lesedigg.no direkte inn på nettsidene til biblioteket eller skulen din. I juni opna den nye...

125 årsjubileum for Tarjei Vesaas : – Kanskje den fremste litteraturen som er skriven i dette landet

Som tenåring gjekk Tore Renberg til lokalavisa for å kjøpe eit portrett av forfattaridolet sitt, medan kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen framleis sit med...

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...