Heim Nyhende Demonstrerte for lokalsjukehusa

Demonstrerte for lokalsjukehusa

Folk frå by og land samla seg tysdag i Oslo for å demonstrera mot nedlegging av lokalsjukehusa rundt om i landet.

– Dette er «by og land hand i hand», seier Bente Øien Hauge, koordinator for Folkerørsla for lokalsjukehusa. Saman med rundt 70 demonstrantar frå Sogn og Fjordane hadde ho tysdag teke turen til hovudstaden for demonstrera mot nedlegging av lokalsjukehus saman med oslofolk og tilreisande demonstrantar frå andre plassar i landet.

– Vi vil synleggjera motstanden vår mot nedlegginga av lokalsjukehusa, som går føre seg over heile landet no. Viss sjukehus skal leggjast ned, så skal det skje gjennom demokratiske prosessar og demokratiske vedtak. No er det helseføretaka som styrer, seier Bente Øien Hauge til Nynorsk Pressekontor.

Ho var éin av dei som heldt appell utanfor Helsedepartementet.

– Det er fem år sidan folk frå heile landet samla seg til demonstrasjon for lokalsjukehusa og viste politikarane kva dei meinte. No er vi på plass igjen. Når så pass mange møter opp viser det at solidariteten ikkje er svekt, sa ho og retta kraftig mot sentrale politikar.

Nei til sjukehuskannibalisme
– Vi lèt oss ikkje lokka med på lokalsjukehuskannibalisme. Vi er solidariske. Lokalsjukehusa skal leva, oppmoda ho og heldt fram:

– Bodskapen vår er: Vi finn oss ikkje i at helseføretaka legg ned lokalsjukehusa. Vi finn oss ikkje i at dei tek frå oss den grunnleggjande tryggleiken vi er avhengige av. Vi finn oss ikkje i at helseføretaka lagar så luftige planar at dei til sjuande og sist må spara inn på pasientbehandlinga., sa Øien Hauge

Ho la til at ho ikkje venta at lokalsjukehusa skal utføra avanserte kirurgiske inngrep, men understreka at lokalsjukehuset er viktig både når mor skal føda, gamlemor har brote foten og i mange andre situasjonar.

– Gledeleg
Det var aksjonistgruppa for Aker sjukehus i Oslo som var ansvarleg for aksjonen. Dei sette tydeleg pris på støtta frå resten av landet. Tidlegare på dagen hadde leiar i Fagforbundet Aker Are Saastad møtt helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen (Ap).

– Vi er veldig glade for at vi fekk lov til å møta henne. Det er første gongen. Tidlegare har departementet og personar i det sentrale regjeringsapparatet vore totalt fråverande i denne saka, sa Saastad, som meinte det var lovande og gledeleg at så mange heldt fram å demonstrera sjølv om det er vedteke å leggja ned Aker sjukehus. (©NPK)

Førre artikkelSkal skrive enklare
Neste artikkelPå barrikaden

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...