Heim Nyhende Det blir rekordmange nye ansikt på Stortinget

Det blir rekordmange nye ansikt på Stortinget

Ikkje sidan 1945 har det vore større utskifting av stortingsrepresentantar enn det kjem til å bli ved stortingsvalet i haust.

Uavhengig av korleis oppslutninga endrar seg mellom partia i innspurten av valkampen, er det klart at det aldri tidlegare i nyare tid har blitt valt inn så mange nye representantar.

I augneblinken er 68 av 169 stortingsrepresentantar nye, ifølgje NTBs gjennomgang basert på gjennomsnittet av meiningsmålingane frå Poll of polls.

For fire år sidan var det 35 nykommarar. Ved dei fem førre stortingsvala før det, har talet på nye variert mellom 42 og 53.

Sit kortare
Valforskar og professor Anders Todal Jenssen ved NTNU fortel at det vanlege er at to av tre stortingsrepresentantar held fram.

– Den typiske stortingsrepresentanten sit i to periodar. I eit historisk perspektiv har den gjennomsnittlege tida ein representant sit på Stortinget gått ned. Det heng igjen saman med at stortingsrepresentantane er blitt yngre, seier Todal Jenssen til NTB.

Fleire kvinner
Av dei 68 som ligg an til å bli valt inn for første gong, er 28 kvinner. Det er ein kvinnedel av nykomarane på 40 prosent.

Også samla vil det nye Stortinget få ein kvinnedel på rundt 40 prosent. I augneblinken er 72 av dei 169 representantar kvinner, noko som gir ein kvinnedel på 42,6 prosent. Slår det til, vil det bli den høgste delen kvinner på Stortinget nokon gong, opp frå 39,6 prosent i den avtroppande nasjonalforsamlinga.

Broilertungt
NTBs gjennomgang viser vidare at det nye Stortinget vil bli fylt opp med sterk overvekt av personar som har politikk som si einaste arbeidserfaring.

Det er på linje med kva tankesmia Civita fann ut under ein tilsvarande gjennomgang i juli. Der kom det også fram at delen høgt utdanna representantar ser ut til å auke frå sju av ti til åtte av ti. Gjennomsnittet i befolkninga er at 30 prosent har høgare utdanning. (©NPK)

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...