Heim Nyhende Direktorat vil ha enklare språk i statleg regelverk

Direktorat vil ha enklare språk i statleg regelverk

Norske lover og forskrifter kan vere så vanskelege å forstå at det går ut over rettstryggleiken, meiner Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Lover og forskrifter er ikkje skrivne i klart nok språk. Dette er konklusjonen i ein ny rapport frå Difi.

Direktoratet foreslår ei rekke tiltak, blant anna nye rutinar for å sikre godt språk i statleg regelverk.

Difi meiner ti av lovene i dag bør bli enklare å forstå, blant anna folketrygdlova, tomtefestelova og inkassolova.

Difi-sjef Hans Christian Holte seier typiske språkproblem er dårleg setningsbygning og vage og fleirtydige ord.

Men dårleg språkkompetanse er ikkje er den einaste årsaka til at lover og reglar blir vanskelege å forstå. Også det at ein tekst av bestemte grunnar ikkje er meint å vere presise kan vere ei årsak. Framforhandla reglar inneber gjerne kompromiss, noko som fører til at formuleringa blir vag.

Holte seier at i mange tilfelle er regelverket så generelt at det ikkje gir svar på dei spørsmåla den enkelte brukar måtte ha, og at fleire reglar verkar saman slik at ein ikkje finn løysinga på eit problem i ein regel.

– Språklege endringar kan neppe endre dette. Men når reglane ikkje vert forstått av vanlege folk, kan det føre til at mange ikkje får informasjon om nødvendige rettar og plikter. Dette kan innebere ein trussel mot rettstryggleiken, seier Holte. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...