Heim Nyhende Direktorat vil ha enklare språk i statleg regelverk

Direktorat vil ha enklare språk i statleg regelverk

Norske lover og forskrifter kan vere så vanskelege å forstå at det går ut over rettstryggleiken, meiner Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Lover og forskrifter er ikkje skrivne i klart nok språk. Dette er konklusjonen i ein ny rapport frå Difi.

Direktoratet foreslår ei rekke tiltak, blant anna nye rutinar for å sikre godt språk i statleg regelverk.

Difi meiner ti av lovene i dag bør bli enklare å forstå, blant anna folketrygdlova, tomtefestelova og inkassolova.

Difi-sjef Hans Christian Holte seier typiske språkproblem er dårleg setningsbygning og vage og fleirtydige ord.

Men dårleg språkkompetanse er ikkje er den einaste årsaka til at lover og reglar blir vanskelege å forstå. Også det at ein tekst av bestemte grunnar ikkje er meint å vere presise kan vere ei årsak. Framforhandla reglar inneber gjerne kompromiss, noko som fører til at formuleringa blir vag.

Holte seier at i mange tilfelle er regelverket så generelt at det ikkje gir svar på dei spørsmåla den enkelte brukar måtte ha, og at fleire reglar verkar saman slik at ein ikkje finn løysinga på eit problem i ein regel.

– Språklege endringar kan neppe endre dette. Men når reglane ikkje vert forstått av vanlege folk, kan det føre til at mange ikkje får informasjon om nødvendige rettar og plikter. Dette kan innebere ein trussel mot rettstryggleiken, seier Holte. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...