Heim Nyhende Direktorat vil ha enklare språk i statleg regelverk

Direktorat vil ha enklare språk i statleg regelverk

Norske lover og forskrifter kan vere så vanskelege å forstå at det går ut over rettstryggleiken, meiner Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Lover og forskrifter er ikkje skrivne i klart nok språk. Dette er konklusjonen i ein ny rapport frå Difi.

Direktoratet foreslår ei rekke tiltak, blant anna nye rutinar for å sikre godt språk i statleg regelverk.

Difi meiner ti av lovene i dag bør bli enklare å forstå, blant anna folketrygdlova, tomtefestelova og inkassolova.

Difi-sjef Hans Christian Holte seier typiske språkproblem er dårleg setningsbygning og vage og fleirtydige ord.

Men dårleg språkkompetanse er ikkje er den einaste årsaka til at lover og reglar blir vanskelege å forstå. Også det at ein tekst av bestemte grunnar ikkje er meint å vere presise kan vere ei årsak. Framforhandla reglar inneber gjerne kompromiss, noko som fører til at formuleringa blir vag.

Holte seier at i mange tilfelle er regelverket så generelt at det ikkje gir svar på dei spørsmåla den enkelte brukar måtte ha, og at fleire reglar verkar saman slik at ein ikkje finn løysinga på eit problem i ein regel.

– Språklege endringar kan neppe endre dette. Men når reglane ikkje vert forstått av vanlege folk, kan det føre til at mange ikkje får informasjon om nødvendige rettar og plikter. Dette kan innebere ein trussel mot rettstryggleiken, seier Holte. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk. – For meg er nynorsk...

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret....

Nynorsk barnelitteraturpris til Markus Lantto og Camilla Kuhn

Forfattar Markus Lantto og illustratør Camilla Kuhn har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2022 for boka Kåre og Marimba hjelper til gjeven ut på Samlaget. – Juryen...

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...