Heim Nyhende Tar i bruk nynorsk

Tar i bruk nynorsk

 

No skal norskopplæringa for innvandrarar i Valle kommune vere på nynorsk.

Som i mange andre nynorskkommunar har vaksenopplæringa i Valle brukt bokmålsmateriell i norskopplæringa for innvandrarar. Men i fjor bestemte kommunen seg for å gå over til å bruke nynorsk, då omfanget av nynorske læremidel har blitt monaleg betre.

Blir verande

Tidlegare hadde dessutan Valle fleire flyktningar i kommunen som flytta vekk frå etter relativt kort tid. Desse skulle gjerne vidare til større plassar var ofte best tente med å lære bokmål.

– No har vi flyktningar frå Myanmar og Burma som blir buande her over tid. Dei har ungar som går i skulen og lærer nynorsk, og for dei vaksne er det viktig å lære den same målforma som barna sine, seier ordførar Tarald Myrum (Sp). Mållaget i Valle har lenge vore ein pådrivar for at kommunen skulle nytte nynorsk i vaksenopplæringa. No har også dei vaksne innvandrarane sjølve bede om å få opplæring på nynorsk.

Same som barna

Flavia J. Homme frå Burma har budd i Valle i seks år. Norsk er ikkje det enklaste å lære, meiner ho, men ho vil at kommunen skal begynne med vaksenopplæring på nynorsk.

– Eg meiner bokmål er enklare å lære enn nynorsk. Men det er viktig i ein kommune som har nynorsk som administrasjonsmål og skulemål at også vaksne får opplæring i nynorsk, seier Flavia J.Homme.

Lite programvare

Alle språklege utfordringar ikkje løyst berre med dette, medgjer ordførar Myrum. I haust tok kommunen lesebrett i bruk i heile småskulen.

– Det har vore vellukka å bruke iPad i skulen, men vi slit med at svært lite av programvaren finst på nynorsk. Også kommunestyret bruker lesebrett, og heller ikkje for dei vaksne er det mykje nynorsk programvare å finne.

– Litt humoristisk kan vi seie at for oss er det nesten betre å bruke engelsk enn bokmål, men det er uansett ikkje bra at det finst så lite på nynorsk, seier Valle-ordføraren.

Du fleire saker om nynorsk i vaksenopplæringa og fleire saker frå Valle i LNK-avisa som kjem ut neste veke!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...