Heim Nyhende E-bøker med i innkjøpsordninga

E-bøker med i innkjøpsordninga

Tysdag blei kulturrådet, bibliotekforeininga, forleggjarforeininga, forleggjarsambandet og forfattarforeininga samde om at e-bøker skal inkluderast  i kulturrådets innkjøpsordning for litteratur.

 

– Vi er samde i prinsippet om at e-bøker skal inkluderast i innkjøpsordninga, men det gjenstår litt finpussing av ordlyden, fortel Mari Finess, som er seksjonsleiar for litteratur i Norsk kulturråd, til lnk.no.

 

Kvart år sidan 1965 har kulturrådet kjøpt inn 1000 eksemplar av dei fleste nye, norske, skjønnlitterære bøkene for vaksne. Desse eksemplara blir fordelte på 970 bibliotek i landet.

– Vi har 30 eksemplar av kvar einskild bok, som vi ikkje har aktive mottakarar på. Desse eksemplara konverterer vi nå frå papir til e-bøker for 2012, opplyser seksjonsleiaren for litteratur.

Aktuelle mottakarar av desse e-bøkene blir bibliotek som låner ut e-bøker. Buskerud fylkesbibliotek, ved dei tre biblioteka i Drammen, Kongsberg og Nore og Uvdal, er aktuelle mottakarar, det same er det planlagde Ryfylkebiblioteket, som er eit samarbeid mellom seks Ryfylke-kommunar om eit e-bibliotek.

Les meir om e-bøker, utlån av desse og innkjøpsordninga i LNK-avisa som kjem ut i slutten av oktober.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...