Heim Nyhende Mållag fekk gjennomslag i Strand

Mållag fekk gjennomslag i Strand

Måndag var leiaren av Noregs Mållag, Håvard B. Øvregård, i møte med leiinga i Strand kommune i Rogaland for å diskutere nynorsk-bruken til Ryfylke-kommunen.

– Vi opplevde det slik at Strand vil jobbe med å få meir nynorsk i kommunen, seier Strand Mållag sin leiar, Knut Falk, til lokalavisa Strandbuen.

Han har undersøkt og funne ut at 90 prosent av Strand kommune sine offentlege sakspapir, annonsar og liknande er på bokmål. Resterande 10 prosent er på nynorsk.

– Talet på elevar som brukar nynorsk i skulen i Strand aukar, ikkje minst på Jørpeland. Det er eit godt utgangspunkt for å setje søkjelys på kommunen sin bruk av nynorsk, seier Falk, som opplevde at dei blei tatt på alvor av leiinga i kommunen.

– Vi har ikkje ein regel om å bruke ein viss prosent nynorsk, saksbehandlarane styrer dette sjølve. Men det er fint om vi kan bruke meir nynorsk, seier rådmann Jon Ola Syrstad, som meiner mållaget si problemstilling er aktuell i Strand.

Han utelukkar ikkje at det kan bli meir bruk av nynorsk i det offentlege. Rådmannen vil gjerne stimulere dei tilsette i kommunen til å bruke meir nynorsk, og at det blir meir balanse mellom målformene.

Strand-ordførar Helge Steinsvåg meiner møtet med mållaget var ein vekkar, og at kommunen nok søv litt i timen.

– Vi trong på mange måtar litt den påminninga som mållaget kom med. Det skal lite til for å få ein betre balanse mellom dei to målformene, seier han.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...