Heim Nyhende Mållag fekk gjennomslag i Strand

Mållag fekk gjennomslag i Strand

Måndag var leiaren av Noregs Mållag, Håvard B. Øvregård, i møte med leiinga i Strand kommune i Rogaland for å diskutere nynorsk-bruken til Ryfylke-kommunen.

– Vi opplevde det slik at Strand vil jobbe med å få meir nynorsk i kommunen, seier Strand Mållag sin leiar, Knut Falk, til lokalavisa Strandbuen.

Han har undersøkt og funne ut at 90 prosent av Strand kommune sine offentlege sakspapir, annonsar og liknande er på bokmål. Resterande 10 prosent er på nynorsk.

– Talet på elevar som brukar nynorsk i skulen i Strand aukar, ikkje minst på Jørpeland. Det er eit godt utgangspunkt for å setje søkjelys på kommunen sin bruk av nynorsk, seier Falk, som opplevde at dei blei tatt på alvor av leiinga i kommunen.

– Vi har ikkje ein regel om å bruke ein viss prosent nynorsk, saksbehandlarane styrer dette sjølve. Men det er fint om vi kan bruke meir nynorsk, seier rådmann Jon Ola Syrstad, som meiner mållaget si problemstilling er aktuell i Strand.

Han utelukkar ikkje at det kan bli meir bruk av nynorsk i det offentlege. Rådmannen vil gjerne stimulere dei tilsette i kommunen til å bruke meir nynorsk, og at det blir meir balanse mellom målformene.

Strand-ordførar Helge Steinsvåg meiner møtet med mållaget var ein vekkar, og at kommunen nok søv litt i timen.

– Vi trong på mange måtar litt den påminninga som mållaget kom med. Det skal lite til for å få ein betre balanse mellom dei to målformene, seier han.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...