Heim Nyhende Eit anna syn på språket

Eit anna syn på språket

Studentane på førskulestudiet hjå Høgskulen i Oslo har laga fotohistorier på nynorsk og seier dei fekk ei anna tilnærming til språket på denne måten.

Andreklassingane har jobba med fotohistoriene som eit tverrfagleg prosjekt i norsk og IKT, og lærarane opplevde at elevane si haldning til språket endra seg undervegs i arbeidet. Studentane på si side opplevde det som morosamt og kreativt å jobbe med språket på denne måten, og no ønskjer dei at dette avlar ei varig haldningsendringa hjå lærarane, skriv HiO.

– Dette må frontast som viktig, seier student Eva Bakken som vann ei intern tevling med si fotohistorie ”Forteljinga om rare dyr”.

Noregs Mållag har ein kampanje gåande i haust som heiter ”Gjennom ord blir verda stor “ og som rettar seg mot barnehagane med tilsette, barn og foreldrer, og i samband med det stilte mållagsleiaren opp som jurymedlem når det skulle kårast fem vinnarar av fotohistorier. Øvregård delte ut bøker som premier og bad studentane love å lese dei høgt på nynorsk.

– Nær all tekstformidling til born går i dag føre seg på bokmål. Men jo meir nynorsk ungane har høyrt, jo lettare blir det å møte nynorsken i skolen – anten det er som sidemål eller hovudmål, sa Øvregård til studentane.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...