Heim Nyhende Eit anna syn på språket

Eit anna syn på språket

Studentane på førskulestudiet hjå Høgskulen i Oslo har laga fotohistorier på nynorsk og seier dei fekk ei anna tilnærming til språket på denne måten.

Andreklassingane har jobba med fotohistoriene som eit tverrfagleg prosjekt i norsk og IKT, og lærarane opplevde at elevane si haldning til språket endra seg undervegs i arbeidet. Studentane på si side opplevde det som morosamt og kreativt å jobbe med språket på denne måten, og no ønskjer dei at dette avlar ei varig haldningsendringa hjå lærarane, skriv HiO.

– Dette må frontast som viktig, seier student Eva Bakken som vann ei intern tevling med si fotohistorie ”Forteljinga om rare dyr”.

Noregs Mållag har ein kampanje gåande i haust som heiter ”Gjennom ord blir verda stor “ og som rettar seg mot barnehagane med tilsette, barn og foreldrer, og i samband med det stilte mållagsleiaren opp som jurymedlem når det skulle kårast fem vinnarar av fotohistorier. Øvregård delte ut bøker som premier og bad studentane love å lese dei høgt på nynorsk.

– Nær all tekstformidling til born går i dag føre seg på bokmål. Men jo meir nynorsk ungane har høyrt, jo lettare blir det å møte nynorsken i skolen – anten det er som sidemål eller hovudmål, sa Øvregård til studentane.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...