Heim Nyhende Ekte landsby

Ekte landsby

Prosjektet Ekte Landsbyliv skal føre til at Dokka innan 2015 er ein attraktiv og velkjent landsby der det er godt å både bu, arbeide og leve.

– Ekte Landsbyliv skal vere ledestjerna for utviklingsarbeidet i Nordre land kommune og alle skal bli inkludert i satsinga. Arbeidet skal vere prega av verdiane våre som er open, nær og skapande, seier prosjektleiar Ingrid Bondlid.

 

Bakgrunnen for at prosjektet starta opp i 2010 var ein nedgang i folketalet. Saman med samarbeidspartnarane Landsbyen næringshage og handelstandsforeininga Landsbylauget starta kommunen opp det fireårige prosjektet som er eit bulyst – og omdømmeprosjekt. I 2009 vart Dokka Noregs første offisielle Landsby. Dokka er med sine 3000 innbyggjarar ein aktiv handelslandsby og eit naturleg handelssenter for 12 000 – 15 000 menneske i Land og Etnedal, i tillegg til omkringliggande distrikt.

Foto: Ekte Landsbyliv
Foto: Ekte Landsbyliv
– Prosjektet har blitt godt tatt imot i lokalsamfunnet. Det har ført til aktivitet, positive medieoppslag, nye møteplassar, fysiske tiltak og det har støtta opp om eldsjelene i lokalsamfunnet, seier Bondlid.

Langsiktig arbeid
Målgruppene for prosjektet er samansette, men det blir satsa spesielt inn mot eigne innbyggjarar, potensielle tilflyttarar, hytteeigarar og turistar.

– Ekte Landsbyliv har engasjert og mobilisert mange og skapt ny aktivitet og fleire arrangement, samt at ein har styrka stoltheita og identiteten som landsbyborgarar. Det er heilt klart ein styrke at satsinga er bredt forankra.

– Me har etablert nasjonalt Landsbynettverk, der me deler erfaring og hentar inspirasjon, seier Bondlid som ikkje er i tvil om at stadsutvikling er eit langsiktig arbeid der det kreves innsats over tid.

Tydeleg marknadsføring
– Kva resultat ser de?

– Landsbyomgrepet og Landsbyen Dokka er kjent og me jobbar strategisk og målretta med å vere ein attraktiv stad å bu, leve og arbeide. Me arrangerer blant anna Landsbyfest, har Landsbymarknadar, Landsbyråd, deler ut Landsbypris og jobbar fysisk med utvikling i Landsbyen.

– Sjølv om dette bulystprosjektet varer ut 2014 ynskjer me å vidareføre utviklingskulturen, og skape nye moglegheiter for Landsbyen framover, slår Ingrid Bondlid fast.

Målet er at Dokka skal bli sett på kartet, og marknadsføre seg tydelegare. Prosjektet skal bidra til at handelsnæringa og andre verksemder utviklar seg positivt. Prosjektet er delt inn i fire delprosjekt: Landsbyprofilering, handels – og arrangementsutvikling, landsbyutforming og kulturell og sosial landsbyutvikling.

Les også: Landsbylosen

Les også: Profilerte hallingambassadørar

Foto: Ekte Landsbyliv

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...