Heim Nyhende Ekte landsby

Ekte landsby

Prosjektet Ekte Landsbyliv skal føre til at Dokka innan 2015 er ein attraktiv og velkjent landsby der det er godt å både bu, arbeide og leve.

– Ekte Landsbyliv skal vere ledestjerna for utviklingsarbeidet i Nordre land kommune og alle skal bli inkludert i satsinga. Arbeidet skal vere prega av verdiane våre som er open, nær og skapande, seier prosjektleiar Ingrid Bondlid.

 

Bakgrunnen for at prosjektet starta opp i 2010 var ein nedgang i folketalet. Saman med samarbeidspartnarane Landsbyen næringshage og handelstandsforeininga Landsbylauget starta kommunen opp det fireårige prosjektet som er eit bulyst – og omdømmeprosjekt. I 2009 vart Dokka Noregs første offisielle Landsby. Dokka er med sine 3000 innbyggjarar ein aktiv handelslandsby og eit naturleg handelssenter for 12 000 – 15 000 menneske i Land og Etnedal, i tillegg til omkringliggande distrikt.

Foto: Ekte Landsbyliv
Foto: Ekte Landsbyliv
– Prosjektet har blitt godt tatt imot i lokalsamfunnet. Det har ført til aktivitet, positive medieoppslag, nye møteplassar, fysiske tiltak og det har støtta opp om eldsjelene i lokalsamfunnet, seier Bondlid.

Langsiktig arbeid
Målgruppene for prosjektet er samansette, men det blir satsa spesielt inn mot eigne innbyggjarar, potensielle tilflyttarar, hytteeigarar og turistar.

– Ekte Landsbyliv har engasjert og mobilisert mange og skapt ny aktivitet og fleire arrangement, samt at ein har styrka stoltheita og identiteten som landsbyborgarar. Det er heilt klart ein styrke at satsinga er bredt forankra.

– Me har etablert nasjonalt Landsbynettverk, der me deler erfaring og hentar inspirasjon, seier Bondlid som ikkje er i tvil om at stadsutvikling er eit langsiktig arbeid der det kreves innsats over tid.

Tydeleg marknadsføring
– Kva resultat ser de?

– Landsbyomgrepet og Landsbyen Dokka er kjent og me jobbar strategisk og målretta med å vere ein attraktiv stad å bu, leve og arbeide. Me arrangerer blant anna Landsbyfest, har Landsbymarknadar, Landsbyråd, deler ut Landsbypris og jobbar fysisk med utvikling i Landsbyen.

– Sjølv om dette bulystprosjektet varer ut 2014 ynskjer me å vidareføre utviklingskulturen, og skape nye moglegheiter for Landsbyen framover, slår Ingrid Bondlid fast.

Målet er at Dokka skal bli sett på kartet, og marknadsføre seg tydelegare. Prosjektet skal bidra til at handelsnæringa og andre verksemder utviklar seg positivt. Prosjektet er delt inn i fire delprosjekt: Landsbyprofilering, handels – og arrangementsutvikling, landsbyutforming og kulturell og sosial landsbyutvikling.

Les også: Landsbylosen

Les også: Profilerte hallingambassadørar

Foto: Ekte Landsbyliv

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Gratis boktips til nettsidene til bibliotek og skular

No kan du få siste bokmeldingar, bokomtalar og forfattarintervju frå Lesedigg.no direkte inn på nettsidene til biblioteket eller skulen din. I juni opna den nye...

125 årsjubileum for Tarjei Vesaas : – Kanskje den fremste litteraturen som er skriven i dette landet

Som tenåring gjekk Tore Renberg til lokalavisa for å kjøpe eit portrett av forfattaridolet sitt, medan kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen framleis sit med...

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...