Heim Nyhende Kystkommunar mistar distriktsstøtte

Kystkommunar mistar distriktsstøtte

Regjeringa tilpassar seg nye europeiske reglar og sparkar ut enkelte kommunar frå ordninga med investeringsstøtte til distrikta. Samtidig slepp dei til nokre nykomarar.

 

 

Fleire framgangsrike kystkommunar må vike for innlandskommunar med treigare utvikling når regjeringa no endrar den distriktsretta investeringsstøtta.

Noreg må rette seg etter felles europeiske retningslinjer for regionalstøtte, og treng derfor godkjenning frå Efta før det nye forslaget som omfattar 281 norske kommunar blir sett i verk.

Tysdag sendte kommunaldepartementet inn framlegget om kva kommunar som skal få tilgang til den distriktsretta investeringsstøtta til ESA, overvakingsorganet til Efta.

Færre får støtte
Dei nye retningslinjene fører til at enkelte kommunar må ut av virkeområdet, opplyser Kommunaldepartementet i ei pressemelding.

I vurderinga av kva kommunar som får vere med, har departementet sett på korleis befolkningsstruktur og befolkningsutvikling, arbeidsmarknad og inntektsnivå har forandra seg over tid. I skrivet frå departementet heiter det at når situasjonen endrar seg, er det naturleg at dei justerer kva kommunar som skal vere med i virkeområdet.

– Endringane i virkeområdet støttar opp under biletet av todelinga av norsk næringsliv, der den tradisjonelle industrien og primærnæringane, som blant anna dominerer Innlandet, slit, medan dei kystnære regionane på Sør- og Vestlandet som er prega av eksportretta, ressursbaserte næringar, som olje og gass og sjømat, er i vekst. Sånn sett får vi eit virkeområde der kart og terreng stemmer betre overeins, seier kommunalminister Jan Tore Sanner.

Vestlandet ut, Innlandet inn
Med atterhald om godkjenning frå ESA, vil talet på kommunar i virkeområdet gå ned frå 284 til 281 kommunar. Flesberg (Buskerud), Finnøy, Vindafjord (Rogaland), Austevoll (Hordaland), Kristiansund, Aukra og Herøy (Møre og Romsdal) går ut av virkeområdet, medan innlandskommunane Øyer, Vestre Toten, Nord-Odal og Sør-Odal blir tekne inn.

Dei nye retningslinjene set visse avgrensingar for å gi regionalstøtte til blant anna energisektoren, finans og forsikring og transportsektoren.

Det nye virkeområdet trer i kraft frå 1. juli 2014 og skal gjelde fram til 31. desember 2020. (©NPK)

Førre artikkelEkte landsby
Neste artikkelKarl den store

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...