Heim Nyhende Kystkommunar mistar distriktsstøtte

Kystkommunar mistar distriktsstøtte

Regjeringa tilpassar seg nye europeiske reglar og sparkar ut enkelte kommunar frå ordninga med investeringsstøtte til distrikta. Samtidig slepp dei til nokre nykomarar.

 

 

Fleire framgangsrike kystkommunar må vike for innlandskommunar med treigare utvikling når regjeringa no endrar den distriktsretta investeringsstøtta.

Noreg må rette seg etter felles europeiske retningslinjer for regionalstøtte, og treng derfor godkjenning frå Efta før det nye forslaget som omfattar 281 norske kommunar blir sett i verk.

Tysdag sendte kommunaldepartementet inn framlegget om kva kommunar som skal få tilgang til den distriktsretta investeringsstøtta til ESA, overvakingsorganet til Efta.

Færre får støtte
Dei nye retningslinjene fører til at enkelte kommunar må ut av virkeområdet, opplyser Kommunaldepartementet i ei pressemelding.

I vurderinga av kva kommunar som får vere med, har departementet sett på korleis befolkningsstruktur og befolkningsutvikling, arbeidsmarknad og inntektsnivå har forandra seg over tid. I skrivet frå departementet heiter det at når situasjonen endrar seg, er det naturleg at dei justerer kva kommunar som skal vere med i virkeområdet.

– Endringane i virkeområdet støttar opp under biletet av todelinga av norsk næringsliv, der den tradisjonelle industrien og primærnæringane, som blant anna dominerer Innlandet, slit, medan dei kystnære regionane på Sør- og Vestlandet som er prega av eksportretta, ressursbaserte næringar, som olje og gass og sjømat, er i vekst. Sånn sett får vi eit virkeområde der kart og terreng stemmer betre overeins, seier kommunalminister Jan Tore Sanner.

Vestlandet ut, Innlandet inn
Med atterhald om godkjenning frå ESA, vil talet på kommunar i virkeområdet gå ned frå 284 til 281 kommunar. Flesberg (Buskerud), Finnøy, Vindafjord (Rogaland), Austevoll (Hordaland), Kristiansund, Aukra og Herøy (Møre og Romsdal) går ut av virkeområdet, medan innlandskommunane Øyer, Vestre Toten, Nord-Odal og Sør-Odal blir tekne inn.

Dei nye retningslinjene set visse avgrensingar for å gi regionalstøtte til blant anna energisektoren, finans og forsikring og transportsektoren.

Det nye virkeområdet trer i kraft frå 1. juli 2014 og skal gjelde fram til 31. desember 2020. (©NPK)

Førre artikkelEkte landsby
Neste artikkelKarl den store

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...