Heim Innspel Karl den store

Karl den store

Karl den store døydde for 1200 år sidan, 28. januar 814. Charlemagne, som han også blir kalla, blir gjerne rekna som grunnleggjaren av Europa.

Karl og Charles representerer den tyske/germanske og den franske varianten av namnet. Sidan ein ofte brukte latin som administrasjonsspråk i det tysk-romerske riket, finn ein også formene Carolus og Karolus.

På gammalnorsk tydde ordet «karl» rett og slett mann. I moderne norsk har ein framleis forma «kar» utan l og den assimilerte forma «kall», men med litt snevrare tyding. Og sjølv om mange gjerne vil tru at ordet «kjerring» har noko å gjere med kjær, er det rett og slett eit avleiing av karl, dvs. karl + ing, som blei til karling, kerling og til slutt til kjerring.

Karl den store var først konge for frankarane. I dag tenkjer ein jo gjerne på Frankrike i samband med ordet fran(s)k. Men det finst også eit område i dagens Tyskland som heiter Franken. Ordet «frank» tydde opphavleg berre fri og refererte til frie stammar (jf. «fri og frank»).

Seinare samla Karl den store det meste av dagens Europa i det tysk-romerske riket. Ordet «tysk» refererte då ikkje til dagens Tyskland, men rett og slett til dei germanske stammane som hadde andre språk enn dei folkegruppene som høyrde til dei romanske språka og andre språk. Ordet «tysk» er avleidd av germansk þjóð, som vi også har i gammalnorsk, og som tyder folk eller nasjon. Det gamle namnet på Sverige (Sveariket) var til dømes Svíþjóð.

Ordet «dutch», som er det engelske ordet for nederlandsk, er sjølvsagt det same som «tysk». Nederlandsk («dutch») og tysk («deutsch») er jo ikkje det same språket i dag, men det er variantar av germanske dialekter eller språk. Opphavleg blei dette omgrepet altså brukt for å referere til område der ein snakka germanske språk i staden for romanske eller andre språk.

«Germansk» kan jo då også vere ein litt uheldig term, sidan ordet «german» på engelsk berre refererer til moderne tysk. Det skal ikkje vere lett.

Karl den store har hatt ein stor påverknad på politikk, kultur, kristendom og språk i Europa. Interessant er også at den europeiske unionen starta rundt den same konstellasjonen med blant anna Tyskland og Frankrike. Enda meir interessant er kanskje at det finst dei, t.d. Heribert Illig, som meiner at Karl den store aldri har eksistert, og at nesten tre hundre år med europeisk historie er dikta opp – historie som historie. Men historia er i alle fall levande, på den eine eller andre måten.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...