Heim Nyhende - Engelsk mindre viktig

– Engelsk mindre viktig

Ei kartlegging gjennomført av Språkrådet vinteren 2009 viser at 72 prosent av bedriftsleiarane meinte engelsk ikkje var viktig for å fremje effektiviteten i bedrifta.

Bedriftsleiarane vart spurde om kva dei meinte om forholdet mellom språk og effektivitet og om bruken av engelsk og norsk i reklame og marknadsføring. Heile 76 prosent meinte at eit godt språk truleg auka effektiviteten i verksemda. Berre 19 prosent meinte engelsk var viktig i reklame og marknadsføring.

Dette endrar seg noko når ein ser på verksemda sin kommunikasjon med omverda. 26 prosent av dei spurde meinte det var viktig med engelsk på bedrifta si heimeside, medan ein tredjedel meinte engelsk var viktig i brev og e-postar til kundar og leverandørar. 42 prosent meinte at munnleg engelsk var viktig i møte med kundar. Heile 76 prosent av bedriftsleiarane meinte at alle verksemder burde ha ein språkpolitikk som fremja godt språk, og 60 prosent meinte ein ikkje burde lyse ut stillingar på engelsk mot den norske marknaden.

Førre artikkel– Treng ein idébank
Neste artikkel– Dårlege råd

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...