Heim Nyhende - Engelsk mindre viktig

– Engelsk mindre viktig

Ei kartlegging gjennomført av Språkrådet vinteren 2009 viser at 72 prosent av bedriftsleiarane meinte engelsk ikkje var viktig for å fremje effektiviteten i bedrifta.

Bedriftsleiarane vart spurde om kva dei meinte om forholdet mellom språk og effektivitet og om bruken av engelsk og norsk i reklame og marknadsføring. Heile 76 prosent meinte at eit godt språk truleg auka effektiviteten i verksemda. Berre 19 prosent meinte engelsk var viktig i reklame og marknadsføring.

Dette endrar seg noko når ein ser på verksemda sin kommunikasjon med omverda. 26 prosent av dei spurde meinte det var viktig med engelsk på bedrifta si heimeside, medan ein tredjedel meinte engelsk var viktig i brev og e-postar til kundar og leverandørar. 42 prosent meinte at munnleg engelsk var viktig i møte med kundar. Heile 76 prosent av bedriftsleiarane meinte at alle verksemder burde ha ein språkpolitikk som fremja godt språk, og 60 prosent meinte ein ikkje burde lyse ut stillingar på engelsk mot den norske marknaden.

Førre artikkel– Treng ein idébank
Neste artikkel– Dårlege råd

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...