Heim Nyhende Etter kvart vart Tord Gustavsen ein stor fan av Vinje og Ferdaminne

Etter kvart vart Tord Gustavsen ein stor fan av Vinje og Ferdaminne

Tord Gustavsen urframfører tingingsverket til Vinje-jubileet under Dei nynorske festspela laurdag.

Han er ein av Noregs mest kjende jazzmusikarar, og hadde ei paradoksal oppleving med Ferdaminne av Vinje før han takka ja til å gjere tingingsverket.

– Teksten tala først ikkje til hjartet mitt eller musikaliteten min, berre til forstanden. Eg skjønte at det var ein litteraturhistorisk og nasjonalhistorisk viktig tekst, men eg vart ikkje rørt eller inspirert, fortel Tord Gustavsen.

– Men så opna det seg gradvis, og etter kvart vart eg ein stor fan. Kapittelet «Huldra» er verkeleg lysande. Alle bør unne seg å lese det aller mest kjende diktet i boka, «No ser eg atter slike fjell og dalar», på nytt. Det er ein tekst med mange fleire lag og større djupner enn eg først trudde.

Poetisk styrke

Han tek med seg ein konsert basert på kapittelet «Huldra» i Ferdaminne til Aasen-tunet.

– Vi nyttar òg nokre av dei dikta som reisekaren bryt ut i andre stader i boka, fortel Tord Gustavsen.

– Musikk og resitasjon får verke intimt saman. Vi går inn i den poetiske styrken til verket, vi kjenner på hovudpersonen si sjølvkjensle og korleis han tviler på seg sjølv, og vi etablerer konteksten – sjølve reiseforteljinga, seier Tord Gustavsen.

– Kva har nynorsken å seie for deg?

– Eg har alltid likt nynorsk sidan sidemålsundervisinga på ungdomsskulen. Eg var nok ganske nerdete. Eg tykkjer både grammatikken og musikken i språket er stimulerande, sjølv om eg sjølv bruker bokmål – og eit ikkje så veldig radikalt bokmål heller – til vanleg. Mykje av den finaste litteraturen eg har lese, er på nynorsk – særleg poesien og romanane til Lars Amund Vaage.

Ny plate til hausten

Skodespelar Cecilie Jørstad les eller fortel frå Ferdaminne. I bandet er Tore Brunborg på saksofon, Sigurd Hole på kontrabass, Jarle Vespestad på trommer og Rune Børø på lyddesign.

– Alle er folk eg har arbeidd saman med i ensemblet mitt og i ulike konstellasjonar før, og det er verkeleg stimulerande å setje det kjende saman på ein ny måte og med eit heilt eige fokus, seier Gustavsen.

Fleire av satsane frå Ferdaminne-verket er teke med på ei ny plate som kjem til hausten.

– Eg gler meg til å reise på albumslepp-turné til hausten, seier Tord Gustavsen.

Les meir om Dei nynorske festspela her!

Ferdaminne frå sumaren 1860
  • er ei reisekildring av Aasmund Olavsson Vinje, publisert i 1861.
  • er det første større verket på landsmål (nynorsk).
  • vart utgjeve i to hefte, i februar og juli. Det første vart sendt abonnentane av vekeavisa Dølen til erstatning for dei nummera som uteblei medan redaktøren (Vinje) gjorde den reisa han rapporterer frå i boka. Det andre måtte dei betala for.
  • framstillinga vekslar mellom dikt og prosa.

6. april er det 200 år sidan Vinje vart fødd. Foto: Trondheim byarkiv/Wikimedia Commons

  • i år er det 200 år sidan Aasmund Olavsson Vinje vart fødd.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...