Heim Nyhende Etter kvart vart Tord Gustavsen ein stor fan av Vinje og Ferdaminne

Etter kvart vart Tord Gustavsen ein stor fan av Vinje og Ferdaminne

Tord Gustavsen urframfører tingingsverket til Vinje-jubileet under Dei nynorske festspela laurdag.

Han er ein av Noregs mest kjende jazzmusikarar, og hadde ei paradoksal oppleving med Ferdaminne av Vinje før han takka ja til å gjere tingingsverket.

– Teksten tala først ikkje til hjartet mitt eller musikaliteten min, berre til forstanden. Eg skjønte at det var ein litteraturhistorisk og nasjonalhistorisk viktig tekst, men eg vart ikkje rørt eller inspirert, fortel Tord Gustavsen.

– Men så opna det seg gradvis, og etter kvart vart eg ein stor fan. Kapittelet «Huldra» er verkeleg lysande. Alle bør unne seg å lese det aller mest kjende diktet i boka, «No ser eg atter slike fjell og dalar», på nytt. Det er ein tekst med mange fleire lag og større djupner enn eg først trudde.

Poetisk styrke

Han tek med seg ein konsert basert på kapittelet «Huldra» i Ferdaminne til Aasen-tunet.

– Vi nyttar òg nokre av dei dikta som reisekaren bryt ut i andre stader i boka, fortel Tord Gustavsen.

– Musikk og resitasjon får verke intimt saman. Vi går inn i den poetiske styrken til verket, vi kjenner på hovudpersonen si sjølvkjensle og korleis han tviler på seg sjølv, og vi etablerer konteksten – sjølve reiseforteljinga, seier Tord Gustavsen.

– Kva har nynorsken å seie for deg?

– Eg har alltid likt nynorsk sidan sidemålsundervisinga på ungdomsskulen. Eg var nok ganske nerdete. Eg tykkjer både grammatikken og musikken i språket er stimulerande, sjølv om eg sjølv bruker bokmål – og eit ikkje så veldig radikalt bokmål heller – til vanleg. Mykje av den finaste litteraturen eg har lese, er på nynorsk – særleg poesien og romanane til Lars Amund Vaage.

Ny plate til hausten

Skodespelar Cecilie Jørstad les eller fortel frå Ferdaminne. I bandet er Tore Brunborg på saksofon, Sigurd Hole på kontrabass, Jarle Vespestad på trommer og Rune Børø på lyddesign.

– Alle er folk eg har arbeidd saman med i ensemblet mitt og i ulike konstellasjonar før, og det er verkeleg stimulerande å setje det kjende saman på ein ny måte og med eit heilt eige fokus, seier Gustavsen.

Fleire av satsane frå Ferdaminne-verket er teke med på ei ny plate som kjem til hausten.

– Eg gler meg til å reise på albumslepp-turné til hausten, seier Tord Gustavsen.

Les meir om Dei nynorske festspela her!

Ferdaminne frå sumaren 1860
  • er ei reisekildring av Aasmund Olavsson Vinje, publisert i 1861.
  • er det første større verket på landsmål (nynorsk).
  • vart utgjeve i to hefte, i februar og juli. Det første vart sendt abonnentane av vekeavisa Dølen til erstatning for dei nummera som uteblei medan redaktøren (Vinje) gjorde den reisa han rapporterer frå i boka. Det andre måtte dei betala for.
  • framstillinga vekslar mellom dikt og prosa.

6. april er det 200 år sidan Vinje vart fødd. Foto: Trondheim byarkiv/Wikimedia Commons

  • i år er det 200 år sidan Aasmund Olavsson Vinje vart fødd.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...