Heim Nyhende EVA er klar for valet

EVA er klar for valet

For første gong blir eit elektronisk teljesystem teke i bruk over heile landet i eit lokalval. Valadministrasjonssystemet EVA skal sørgje for at resultatet blir heilt korrekt.

 

Det ny elektroniske valadministrasjonssystemet EVA, som skal brukast for første gong ved kommune og fylkestingsvalet,vart testa i Oslo rådhus torsdag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix / NPK

Torsdag var det rigga til generalprøve for EVA i Oslo rådhus, der ein liten armada av valarbeidarar testa ut skannarane som skal lese stemmesetlane elektronisk, og datamaskinene som skal rekne ut resultata.

– Førebels går alt som smurt. EVA har oversikta, konstaterer Siri Dolven frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er ansvarleg for gjennomføringa av valet.

LES OGSÅ: ABC til vallokalet

Tel to gonger
Valnatta skal systemet brukast i 220 kommunar landet over. I resten av kommunane, dei fleste ganske små, vil teljinga framleis skje manuelt.

EVA består av eit valadministrasjonssystem, der alle opplysningar om både kandidatar og veljarar er lagt inn, og i tillegg teljemaskiner og resultatoversikt. Systemet vart første gong teke i bruk i ti forsøkskommunar i 2011, og innført over heile landet i 2013.

I Oslo har EVA også fått sitt mannlege motstykke, nemleg valrekrutteringssystemet ADAM. I hovudstaden skal om lag 2.000 personar bidra til at stemmegjevinga går føre seg på korrekt vis.

Men sjølv om EVA på få år har vorte ei vaksen dame, kan ikkje Dolven love at systemet vil føre til at valresultatet blir kjent tidlegare. Alle stemmesetlane skal nemleg teljast to gonger – først manuelt i det enkelte vallokale, dernest av teljemaskinene.

Valsetlane til fylkeskommunevalet blir i tillegg talde ein tredje gong – av fylkeskommunane sjølv.

LES OGSÅ: Feil i mange vallister

Kontroll
Inst i Rådhuset, under ei gedigen lysekrone i Munch-rommet, sit ein gjeng på åtte-ti personar som skal kontrollere eventuelle feil og avgjere om usikre eller feillesne stemmer skal forkastast eller ei.

– Her skal det ikkje skje noko muffens, slår leiar for valadministrasjonen i Oslo kommune Karina Miller fast.

Derimot kan det godt hende det vankar ein muffins eller to i Rådhuset – på valnatta. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...