Heim Nyhende Kunnskapsministeren lanserte Leseskogen

Kunnskapsministeren lanserte Leseskogen

I dag lanserte Foreningen !les si nye lesesatsing. På nettsidene deira gjev lesedyra gode boktips på både bokmål og nynorsk. 

 

– Me snakkar veldig mykje om at det er viktig å lesa for å læra, fordi elevar som forstår det dei les får lyst til å læra meir. Men å lesa handlar òg om å oppleva kor utruleg gøy det er å lesa. Lesing er både veldig viktig og veldig fint, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ifølgje ei pressemelding då han gjesta lanseringsarrangementet.

Hjelp i skogen
Det er Foreningen !les som står bak Leseskogen. På dei nye nettsidene får elevar på 1. og 2. trinn i møta eit leselystent univers der skogens dyr les og anbefaler bøker. 

Leseskogen skal gje born, foreldre og lærarar fortløpande tips til bøker som er eigna for høgtlesing. Satsinga skal hjelpa lærarane med både lesetips og undervisningsopplegg. I tillegg skal foreldre få råd til korleisde kan gjennomføre høgtlesing uavhengig av barnets ferdigheiter og interesse for lesing.

Dagleg leiar i Foreningen !les, Wanda Voldner, gler seg over at dei no harover 30.000 påmeldte elevar.
– Gjennom Leseskogen vil borna få ein inngang til litteraturen som er både spanande, morosam og lærerik, seier ho i pressemeldinga.

Statsråden og skjelletta
Elevane på Lilleborg skole i Oslo fekk høyra  kunnskapsministeren lesa høgt frå «Samira og skjelettene» av Camilla Kuhn.

Statsråden rosar kampanjen og meiner det er bra at fleire gode krefter jobbar saman for at born skal oppleve meistring og glede knytt til lesinga.

Rektor Gro Nordstrand er oppteken av å finna gode aksjonar for å auka leselysta blant elevane og tykkjer Leseskogen er eit veldig spanande tiltak.

– Dessutan er høgtlesing en fin måte for elevar, lærarar og foreldre til å møtast rundt litteraturen på, seier Nordstrand.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...