Heim Nyhende Kamp om å vera nynorskhovudstad

Kamp om å vera nynorskhovudstad

– Ingenting er betre, seier leiaren i Noregs Mållag.

 

Stord kommune har lenge kalla seg verdas største nynorskby, og ingen andre kommunar har fleire elevar med nynorsk som hovudmål. I valprogrammet sitt har no Stord Venstre programfesta å «vidareutvikla Stord som nynorskhovudstad».

– Me er jo verdas største nynorskby og Stord har gjort mykje for nynorsken, seier ordførarkandidat Geir Angeltveit (V) til Framtida.no.

LES OGSÅ: Her aukar talet på nynorskelevar mest

Han skryt av lokalavisa Sunnhordland og mållaget lokalt for innsatsen for å vidareutvikla stillinga til nynorsken i kommunen.

– Ein ting eg er veldig stolt over, er at me har fått nynorsk i vaksenopplæringa etter forslag frå Venstre og Senterpartiet. Det set presedens for andre mindre kommunar som framleis har bokmål som opplæringsmål i vaksenopplæringa.

Når det gjeld konkret korleis han vil «vidareutvikla Stord som nynorskhovudstad», så ønskjer han å oppmoda lokalt næringsliv til å nytta meir nynorsk, støtta den nynorske barnelitteraturfestivalen Falturiltu og passa på at elevane får læremiddel på nynorsk. Han strekar under at det òg er viktig at bibliotek og skulebibliotek passar på at dei viser fram nynorsk litteratur.

– Elles likar eg å leggja til rette for at andre engasjerte kan koma med løysingar, seier ordførarkandidaten til Stord Venstre.

LES OGSÅ: – Nynorske læremiddel må på plass

Fleire kandidatar
Stord får likevel motstand i kampen om å vera nynorskhovudstaden. Tidlegare i år uttalte partikollega Erlend Horn at Bergen er nynorskhovudstaden i landet, samstundes som han fekk med seg bystyret på meir nynorsk i barneskulen.

I fjor skreiv Førde kommune dette i ein søknad til Kulturdepartementet: «Ingen har tatt posisjonen og ansvaret som nynorskhovudstad sjølv om både Stord, Bergen, Haugesund, Sogndal, Ørsta/Volda har ein sterk nynorskkultur. Førde vil ta dette ansvaret.» Kulturministeren kvitterte med å løyva ein halv million til eit prosjekt for nynorskbyen Førde.

LES OGSÅ: Auke i talet på nynorskbrukarar

Rom for fleire?
Leiar i Noregs Mållag Marit Aakre Tennø synest det er bra at det er kamp om å vera nynorskhovudstad.

– Kanskje er det rom for fleire? Det betyr at det er fleire kommunar som vil ta vare på nynorsken. Det er jo eit veldig bra signal, seier ho.

Mållagsleiaren vil vera forsiktig med å peika på ein vinnar i kampen om å vera nynorskhovudstad, men skryt av Stord som nynorskby.

– At McDonalds opplever at dei må reklamera på nynorsk når dei etablerer seg på Stord er eit sterkt teikn på at ein gjer noko rett. Det har noko med at ein etablerer strukturar som gjer at det blir lettare å ta vare på nynorsken når nye bedrifter etablerer seg, seier ho. Ho viser òg til at det store handelshuset i Førde nyttar nynorsk som eit anna døme på at det strukturar som fremjar nynorsken.

LES OGSÅ: Vil ha nynorsk McDonalds på Stord

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...