Heim Nyhende Fann draumejobben

Fann draumejobben

Relevante jobbar gjer at fleire vel å busetja seg på Rauland i Vinje.

Det er ikkje berre flott natur som lokkar på Rauland. For førstelektor Per Åsmund Omholt og bibliotekar Ranveig Tunheim er det jobbar der dei får nytta og utvikla kompetansen, som har gjort at dei har etablert seg i fjellbygda. Dei kom begge til Rauland som studentar i folkemusikk, Omholt i 1987 og Tunheim i 2000, og har sidan blitt verande.

Smalt fagfelt

Omholt er førstelektor i musikk og har undervist på folkemusikkstudiet sidan 1993. I dag er han etablert med kone og to barn. Kona er utdanna musikkpedagog med utdanning frå konservatoriet i Stavanger. Begge er tilflyttarar til Vinje og kjem opphavleg frå Sokna på Ringerike og frå Helgeland, litt utanfor Mo i Rana. Medan han underviser på folkemusikkstudiet, underviser kona på Rauland skule.

– Medan utdanninga mi er såpass smal at eg ikkje får jobb kvar som helst, er kona mi meir fleksibel som musikkpedagog, fortel Omholt. I dag underviser han i mellom anna sjøfløyte, hardingfele og song og i fag som høyrelære, tradisjonskunnskap og musikkteori.

I tillegg til å undervisa har Omholt tatt hovudfag ved Universitetet i Bergen, og i juni i år disputerte han med avhandlinga ”Regional og typologisk variasjon i norsk slåttemusikk – en kvantitativ tilnærming med et historisk perspektiv” ved Griegakademiet, Institutt for musikk i Bergen.

Skapar folkevekst

Rauland barne- og ungdomsskule har i år det største elevtalet i kommunen. Omholt meiner ei medverkande årsak til dette er at mange unge vel å busetja seg på Rauland.

– Her er det både spennande arbeidsplassar og flott natur for den som er glad i det. Det er mange unge som buset seg her på Rauland, fortel førstelektoren.

Omholt er ikkje i tvil om at Rauland er rette staden for folkemusikk- og folkekunststudia.

– Studentmiljøet er viktig, og her er studentane saman heile tida, seier Omholt. Det er viktig for læringa at ein får dela erfaringar og ikkje minst dra nytte av kunnskap frå medstudentar. Dette medverkar til nyskaping og kreativitet. Her kjem studentar med bakgrunn frå vidaregåande, folkehøgskule eller ferdiggjord lærarutdanning. Nokre har bakgrunn frå folkemusikk- og kappleiksmiljøet, medan andre har musikkfagleg bakgrunn og ei særskild interesse for folkemusikk. Stort sett er det unge folk som byrjar på studiet, men det er nokre eldre elevar og.

– Det er bra med ein studentmasse som har ulik bakgrunn og alder, understrekar han.

Blei verande

Bibliotekar Ranveig Tunheim fann draumejobben etter eit år på folkemusikkstudiet. Før ho søkte seg til Rauland i 2000, hadde Tunheim gjort ferdig bibliotekarutdanning frå Universitetet i Oslo.

– Medan eg gjekk på musikkstudiet på Rauland, dukka det opp ein ledig bibliotekarjobb, fortel ho. Sidan har ho budd på Rauland og har ikkje tenkt på å flytte med det fyrste. Ho har også fått med seg sambuar og komande ektemann frå Bryne, som jobbar som lege i Åmot.

Tunheim er oppvaksen på Nærbø på Jæren. Ein flott jobb og eit spennande og inspirerande miljø for den som interessert i folkemusikk, har gjort at ho har blitt verande. I tillegg er ho og særs nøgd med den flotte naturen. Ho treivst også veldig godt som student i Bergen, Oslo og i Hamburg, men ho er medviten på å setja pris på dei kvalitetane som er der ein til ei kvar tid bur. Tunheim meiner det er særs positivt for Vinje at det er eit så allsidig miljø der.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...