Heim Nyhende Får ideane fram

Får ideane fram

Sertifisert oppmuntringsagent og idéastronaut Kåre Spissøy trur på å dyrke dei gode ideane. Kommunesamanslåing kan vere ein av dei.

– Som etablerar saknar eg at Bømlo kommunen har ei tydeleg rådgjevarrolle. Frå eit slikt synspunkt ser eg heilt klart at ein storkommune i Sunnhordland kan løne seg. I ein storkommune kan ein i større grad samle kreftene og kompetansen som kan rettleie dei som ønskjer å setje ideane sine ut i live.

Spissøy har forståing for at ein enkelt næringssjef i ein liten kommune ikkje kan ha alle rollene ein kunne ønske seg.

– Men vi treng folk med brei kompetanse, som vi kan snakke med og få råd hos. Pengestøtte er òg naudsynt.

Idéutviklaren har sjølv blitt den som gir råd til andre etablerarar. Men, som han seier, han lever av dette og kan ikkje alltid gi vekk kompetansen sin gratis.

Byta beite

Spissøy etablerte seg på heimegarden på Spissøy i 2001 saman med kone og tre barn. Då hadde han budd vekke frå heimkommunen ein del år. Ekteparet hadde gode jobbar i Arendal, Spissøy sjølv jobba i Innovasjon Noreg. Men eit generasjonsskifta var i emning, og familien valde å flytte på seg.

Sidan då har Spissøy starta bedrifta Livsverkstad, kor han jobbar med å hjelpe andre til å oppdage og realisere dei gode ideane, til å setje i gang prosjekt og sjå dei i hamn. Og gode idear vantar det ikkje på, seier han. Gründerånda er sterk i regionen.

Ikkje berre pengar

Spissøy er oppteken av å gje etablerarane gode kår utan at fokuset skal vere utelukkande på pengar. Ein god idé avheng først og fremst av personen bak ideen, meiner han. Er det ein person som er viljug til endring, er produktet konkurransedyktig, og finst det ein finansieringsplan som er gjennomførleg, så kan ideen setjast ut i live. At eit prosjekt skal vere levedyktig berre fordi ei kvinne, ein ungdom eller ein gardbrukar har tatt initiativet, er ikkje eit godt nok grunnlag i seg sjølv for at ein ide kan gjennomførast. Enno verre er det om motivasjonen berre er pengar.

– Då kan ein heller gå til NAV, seier han. Den gode ideen, derimot, har eit langsiktig perspektiv og fører til endring.

Brysame bompengar

Med Haugesund og Bergen som eit like naturleg nedslagsfelt som Bømlo blir det få arbeidsdagar han sit heime på kontoret.

– Det blir mykje reising, både med bil, båt og fly. Det har òg sin pris.

Gründeren siktar til passeringa av Trekantsambandet, det vil seie bruene om knyter Stord og Bømlo til fastlandet. Bruene er bompengefinansierte, og sjølv om Spissøy er svært positiv til å ha fastlandssamband, er han skeptisk til kommunen sine planar om ei bompengefinansiert vegopprusting i stor skala.

Glede i bygda

Spissøy er oppteken av å skape eit levedyktig lokalsamfunn. Korleis det kjennest å bu der ein bur, er vel så viktig som kva som finst der av butikkar og offentlege kontor, meiner han. På Bømlo er det 15 bygder, og for dei som bur der, er det avgjerande at bygda er levande, at folk gjer noko saman.

– Det er til tider mykje fokus på store reiseavstandar på bygdene. Men vi må nesten alltid i bil uansett kor vi skal. Eg trur ikkje det speler så stor rolle om eg har kort eller lang veg til butikk eller kommunehuset. Det er viktigare at samhaldet mellom folk i bygda mi er godt.

Skulle kommunen hans vekse seg større og vekse seg ut over grensene, så er han heller ikkje redd for at avstanden til makthavarane blir for stor.

– I eit system er ein heilt nøydd til å ha folk som kjenner det lokale, uavhengig av om kommunen er stor eller liten.

Førre artikkelRustar opp vegnettet
Neste artikkelLever ut ein draum

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Stortinget vedtok Språklova

Torsdag 25. mars vedtok Stortinget ei ny språklov for Noreg. Sjølv om Noregs Mållag har nokre punkt dei gjerne skulle sett var...

Ruset held fram som leiar i Kringkastingsringen

Inger Johanne Ruset (35) frå Valldal i Møre og Romsdal har teke attval som leiar i Kringkastingsringen. Sjølv om det første året...

Regjeringa viser vilje til meir nynorsk for barn

Nynorsk kultursentrum er glade for at Abid Q. Raja har lagt fram ei barne- og ungdomskulturmelding som peikar på eigne tiltak for...
Sentralkomiteen til Falturiltu: Hege Myklebust, Roald Kaldestad, Anna R. Folkestad, Jane Jünger og Trond Leirvik Onarheim. Foto: privat

Rekordstor tildeling til Falturiltu frå Kulturrådet

Den nynorske barne- og ungdomslitteraturfestivalen Falturiltu har nett fått tildelt 250.000 kroner frå Norsk kulturråd. Programrådet for Falturiltu skriv...