Heim Nyhende Rustar opp vegnettet

Rustar opp vegnettet

Ordførar Inge Reidar Kallevåg (H) håpar ei realisering av Bømlopakken skal vere med på å sikre framleis vekst i øykommunen.

– Arbeidet med å få på plass Bømlopakken starta allereie i 2000. Dersom me framleis skal vere ein kommune i vekst må, me sikre oss eit godt vegnett også internt i kommunen, seier ordførar Kallevåg,

Bømlopakken inneber både opprusting av det opphavlege vegnettet og bygging av nye vegnett. Pakken har ein prislapp på ein milliard kroner og skal gjennomførast i løpet av ein 12-årsperiode. I fjor sommar vart planane vedtekne i Stortinget.

Naudsynt spleiselag

– Dette blir dyrt for bilistane?

– 60 prosent av kostnadane skal betalast via bompengar. Dersom alt går etter planen, er Trekantsambandet nedbetalt i 2012. Då flytter me bommen over brua til Spissøy. Då er det meininga å gjennomføre ein ny 15-årsperiode med bompengar der. Men takstane blir då kraftig redusert i forhold til det ein må betale i Trekantsambandet.

– Kva trur du innbyggjarane meiner om dette?

– Eg trur veldig mange ynskjer betre vegar og aksepterer at dei må vere med og betale. Aller helst skulle me sjølvsagt sett at staten hadde betalt gildet. Men me må vere realistar; skal me få gjort noko, må me vere med på spleiselaget. Det er ingen i Oslo som ankar på korleis vegane i Bømlo ser ut, slår Inge Reidar Kallevåg fast.

 

Gode kommunikasjonar

Bømlo kommune har hatt vekst i folketalet dei siste åra. I 2009 vaks til dømes folketalet med 133 personar frå 1. januar til 1. oktober, då var folketalet på 11212 innbyggarar. Ordførar Kallevåg viser til at trenden er klar: vekst i kystkommunane, medan dei indre kommunane slit med folketalsutviklinga. Han meiner kommunikasjonar, god utbygging av breiband og eit lokalt høgskuletilbod på Stord er viktige faktorar bak folketalsveksten.

– For unge menneske er jo breiband minst like viktig som gode vegar med gul stripe, slår han fast.

Ordføraren viser også til ei stabil sysselsetjing i kommunen.

– Til no har me ikkje hatt problem med å skaffe kvalifisert arbeidskraft til kommunen, men det er klart det kan bli ei utfordring i framtida. Me lyste nyleg ut stillinga som nettredaktør i kommunen og fekk inn om lag 18 søknadar. Det meiner me var ganske bra.

Førre artikkelRik historie
Neste artikkelFår ideane fram

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...