Heim Nyhende Rustar opp vegnettet

Rustar opp vegnettet

Ordførar Inge Reidar Kallevåg (H) håpar ei realisering av Bømlopakken skal vere med på å sikre framleis vekst i øykommunen.

– Arbeidet med å få på plass Bømlopakken starta allereie i 2000. Dersom me framleis skal vere ein kommune i vekst må, me sikre oss eit godt vegnett også internt i kommunen, seier ordførar Kallevåg,

Bømlopakken inneber både opprusting av det opphavlege vegnettet og bygging av nye vegnett. Pakken har ein prislapp på ein milliard kroner og skal gjennomførast i løpet av ein 12-årsperiode. I fjor sommar vart planane vedtekne i Stortinget.

Naudsynt spleiselag

– Dette blir dyrt for bilistane?

– 60 prosent av kostnadane skal betalast via bompengar. Dersom alt går etter planen, er Trekantsambandet nedbetalt i 2012. Då flytter me bommen over brua til Spissøy. Då er det meininga å gjennomføre ein ny 15-årsperiode med bompengar der. Men takstane blir då kraftig redusert i forhold til det ein må betale i Trekantsambandet.

– Kva trur du innbyggjarane meiner om dette?

– Eg trur veldig mange ynskjer betre vegar og aksepterer at dei må vere med og betale. Aller helst skulle me sjølvsagt sett at staten hadde betalt gildet. Men me må vere realistar; skal me få gjort noko, må me vere med på spleiselaget. Det er ingen i Oslo som ankar på korleis vegane i Bømlo ser ut, slår Inge Reidar Kallevåg fast.

 

Gode kommunikasjonar

Bømlo kommune har hatt vekst i folketalet dei siste åra. I 2009 vaks til dømes folketalet med 133 personar frå 1. januar til 1. oktober, då var folketalet på 11212 innbyggarar. Ordførar Kallevåg viser til at trenden er klar: vekst i kystkommunane, medan dei indre kommunane slit med folketalsutviklinga. Han meiner kommunikasjonar, god utbygging av breiband og eit lokalt høgskuletilbod på Stord er viktige faktorar bak folketalsveksten.

– For unge menneske er jo breiband minst like viktig som gode vegar med gul stripe, slår han fast.

Ordføraren viser også til ei stabil sysselsetjing i kommunen.

– Til no har me ikkje hatt problem med å skaffe kvalifisert arbeidskraft til kommunen, men det er klart det kan bli ei utfordring i framtida. Me lyste nyleg ut stillinga som nettredaktør i kommunen og fekk inn om lag 18 søknadar. Det meiner me var ganske bra.

Førre artikkelRik historie
Neste artikkelFår ideane fram

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...