Heim Nyhende Får refs for bokmålsskilt

Får refs for bokmålsskilt

Bokmålsskilt langs vegane i nynorskkommunar har vekt irritasjon. No får Statens vegvesen refs av Språkrådet.

Språkrådet er blitt gjort merksame på at Vegvesenet bruker bokmålsskilt i fleire nynorskkommunar på Vestlandet. I tillegg blir bokmål brukt i fleire kunngjeringar i Bergens Tidende, melder ABC Nyheter. Rådet har no teke affære og ber i eit skriv Statens vegvesen syte for å følgje mållova. Statens vegvesen region vest har nynorsk som tenestemål då nynorsk er fleirtalsforma i fylka som regionen dekkjer. Direktør Arnfinn Muruvik Vonen i Språkrådet bed Statens vegvesen om å leggje fram en tiltaksplan for bruk av nynorsk, samt å erstatte bokmålsskilta med skilt i rett målform.

– Me ventar at de no sørgjer for at lovverket blir etterlevt i organisasjonen, skriv språkdirektøren i brevet.

Statens vegvesen seier til ABC Nyheter at det er mangel på kunnskap og opplæring som er årsaka til dei språklege gleppa, men at det no skal setjast i verk opplæringstiltak. Skilta vil også bli erstatta, ifølgje seksjonsleiar Øyvind Haaland ved Statens vegvesen.

– Vi klarer ikkje å bytte ut alle med ein gong og må passe på at vi erstattar skilta samstundes som vi utfører andre tiltak på strekningane. Men i prinsippet er det ikkje akseptabelt at vi har skilt i region vest som er på feil målføre, seier Haaland.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...