Heim Nyhende Får refs for bokmålsskilt

Får refs for bokmålsskilt

Bokmålsskilt langs vegane i nynorskkommunar har vekt irritasjon. No får Statens vegvesen refs av Språkrådet.

Språkrådet er blitt gjort merksame på at Vegvesenet bruker bokmålsskilt i fleire nynorskkommunar på Vestlandet. I tillegg blir bokmål brukt i fleire kunngjeringar i Bergens Tidende, melder ABC Nyheter. Rådet har no teke affære og ber i eit skriv Statens vegvesen syte for å følgje mållova. Statens vegvesen region vest har nynorsk som tenestemål då nynorsk er fleirtalsforma i fylka som regionen dekkjer. Direktør Arnfinn Muruvik Vonen i Språkrådet bed Statens vegvesen om å leggje fram en tiltaksplan for bruk av nynorsk, samt å erstatte bokmålsskilta med skilt i rett målform.

– Me ventar at de no sørgjer for at lovverket blir etterlevt i organisasjonen, skriv språkdirektøren i brevet.

Statens vegvesen seier til ABC Nyheter at det er mangel på kunnskap og opplæring som er årsaka til dei språklege gleppa, men at det no skal setjast i verk opplæringstiltak. Skilta vil også bli erstatta, ifølgje seksjonsleiar Øyvind Haaland ved Statens vegvesen.

– Vi klarer ikkje å bytte ut alle med ein gong og må passe på at vi erstattar skilta samstundes som vi utfører andre tiltak på strekningane. Men i prinsippet er det ikkje akseptabelt at vi har skilt i region vest som er på feil målføre, seier Haaland.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...