Heim Nyhende Fleire bøker for barn

Fleire bøker for barn

Talet på bøker for barn og unge aukar. I 2009 vart det gitt ut 1162 bøker i kategorien barne- og ungdomslittertaur. Av desse var 349 nye norske utgjevingar, viser tal frå Norsk barnebokinstitutt (NBI).

Talet utgjevingar for 2009 femnar om nye bøker så vel som nyutgjevingar av eldre bøker.

NBI har ført statistikk over utgjevingar for barn og unge sidan 1990. Det året var det gitt ut 624 barne- og ungdomsbøker, av desse var 215 på norsk. Det viser at det samla talet på utgjevingar nesten er dobla, medan talet på norske utgjevingar relativt sett har vekse mindre.

Det finst ikkje tal for utgjevingar for målform så langt tilbake. I 2008 vart det gitt ut til saman 45 bøker på nynorsk, av desse var 33 nye norske bøker, medan 12 var omsette nye bøker. I 2009 kom det ut 53 nye norske bøker på nynorsk og 31 omsette nye bøker på nynorsk.

Litteratur for barn og unge er tema på Landstinget 2011 i april.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...