Heim Nyhende Fleire opne møte

Fleire opne møte

No blir det vanskelegare å stenge publikum og presse ute frå møte i folkevalde organ. 1. juli fekk vi nye reglar for møteoffentlegheit.

Tidlegare kunne formannskapet, kommunestyret og fylkesrådet i fylkeskommunen lukke eit møte når dei skulle handsame innstillinga til årsbudsjettet. Etter forslag frå regjeringa vedtok Stortinget i fjor å endre reglane om møteoffentlegheit i kommunelova, og desse endringane fører no til at ein ikkje kan lukke møte for å handsame årsbudsjettet.

– Openheit er avgjerande for at kommunesektoren skal ha tillit blant innbyggjarane, seier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet. – Årsbudsjettet er den viktigaste saka i kommunen og ålmenta bør ha fullt innsyn i korleis politikarane ønskjer å disponere verdiane til fellesskapet.

Dei nye reglane er også blitt endra for å gjere det enno tydlegare kva tid eit folkevald organ kan og ikkje kan lukke eit møte for ålmenta.

– Målet er at dei nye reglane om møteoffentlegheit skal vere presise og enklare å bruke. Når reglane blir betre, vil også føremålet med reglane om møteoffentlegheit bli betre tatt vare på, seier Dag-Henrik Sandbakken i ei pressemelding.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...