Heim Nyhende Fleire opne møte

Fleire opne møte

No blir det vanskelegare å stenge publikum og presse ute frå møte i folkevalde organ. 1. juli fekk vi nye reglar for møteoffentlegheit.

Tidlegare kunne formannskapet, kommunestyret og fylkesrådet i fylkeskommunen lukke eit møte når dei skulle handsame innstillinga til årsbudsjettet. Etter forslag frå regjeringa vedtok Stortinget i fjor å endre reglane om møteoffentlegheit i kommunelova, og desse endringane fører no til at ein ikkje kan lukke møte for å handsame årsbudsjettet.

– Openheit er avgjerande for at kommunesektoren skal ha tillit blant innbyggjarane, seier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet. – Årsbudsjettet er den viktigaste saka i kommunen og ålmenta bør ha fullt innsyn i korleis politikarane ønskjer å disponere verdiane til fellesskapet.

Dei nye reglane er også blitt endra for å gjere det enno tydlegare kva tid eit folkevald organ kan og ikkje kan lukke eit møte for ålmenta.

– Målet er at dei nye reglane om møteoffentlegheit skal vere presise og enklare å bruke. Når reglane blir betre, vil også føremålet med reglane om møteoffentlegheit bli betre tatt vare på, seier Dag-Henrik Sandbakken i ei pressemelding.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Gratis boktips til nettsidene til bibliotek og skular

No kan du få siste bokmeldingar, bokomtalar og forfattarintervju frå Lesedigg.no direkte inn på nettsidene til biblioteket eller skulen din. I juni opna den nye...

125 årsjubileum for Tarjei Vesaas : – Kanskje den fremste litteraturen som er skriven i dette landet

Som tenåring gjekk Tore Renberg til lokalavisa for å kjøpe eit portrett av forfattaridolet sitt, medan kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen framleis sit med...

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...