Heim Nyhende Ny dagleg leiar for Ivar Aasen-tunet

Ny dagleg leiar for Ivar Aasen-tunet

Gaute Øvereng er tilsett i den nyoppretta stillinga som dagleg leiar i Ivar Aasen-tunet.

 

Sjølv om stillinga er nyoppretta, er ikkje Øvereng (41) ny for institusjonen. Han har vore tilsett som informasjonsleiar i Aasen-tunet sidan 2004, og har dessutan jobba som administrasjonssjef den siste tida. Han tek til i stillinga som dagleg leiar for Ivar Aasen-tunet i september. Øvereng har tidlegare vore informasjonsrådgivar ved WIKOS i Bergen, dagleg leiar i Stiftinga Enøk og Miljø i Ørsta, og kommunikasjonsrådgivar ved ENØK-senteret i Ørsta. Øvereng har toårig informasjonsutdanning, kristendomskunnskap mellomfag og norsk grunnfag frå Høgskulen i Volda.

 

Aasentunet får i tillegg utvida staben med ein formidlar og ein bibliotekar til Aasen-tunet og dokumentasjonsansvarleg ved Haugesenteret i Ulvik. Desse stillingane blir besatt av høvesvis Liv Astrid Skåre Langnes (34) frå Ulsteinvik, Mona Iren Auganæs (29) frå Ålvik og Oslo og Eirik Bergesen Dalen (28) frå Sandnessjøen.

– 2011 er året for fornying hos oss, og eg gler meg stort til alt vi no kan få til. Det er ein sterk stab som går laus på alle oppgåvene som ventar fram mot Språkåret 2013, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum. – Søkjarlistene var gode, vi fekk alle dei vi helst ville ha, og ein slitesterk organisasjon er komen på plass, seier Grepstad.

Som direktør i Nynorsk kultursentrum har Ottar Grepstad også vore direktør for Ivar Aasen-tunet sidan 1999. Frå hausten konsentrerer han seg meir om den samla verksemda i Nynorsk kultursentrum, som har vakse kraftig over tid. Nynorsk kultursentrum driv to museum, tre nettstader og fleire store prosjekt, og leier arbeidet i to nasjonale nettverk.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...