Heim Nyhende Fleire språk til fleire

Fleire språk til fleire

Mange familiar i Noreg er tospråklege, gjerne med mor og far frå forskjellige land. Mange foreldre er i stuss om kva språk dei skal lære barna sine først. Universitetet i Tromsø (UiT) meiner det beste er å lære dei begge språka samtidig.

I andre delar av verda er det vanleg at barn veks opp med to eller fleire språk. I Noreg, og store delar av Europa, er det meir uvanleg. To- eller fleirspråklegheit blir gjerne sett på som eit problem og ein negativ ting for barna si språkutvikling, men det er tvert om positivt, meiner postdoktor i språkvitskap, Merete Anderssen, ved UiT.

Lettare for å lære

– Tospråklege barn er flinkare til å fokusere på éin ting om gongen og sjalte ut viktig informasjon. Dei skiftar lettare merksemd mellom ting, og er flinkare med multitasking. Dei får større forståing for kulturelle skilnader og har lettare for å lære framandspråk på skulen, seier Anderssen til UiT sine nyheitssider.

UiT har nyleg lansert den nettbaserte rettleiingstenesta «Flere språk til flere» for å gi rådville vaksne betre informasjon. Foreldre, barnehagar, skular, politikarar, lag og foreiningar er i målgruppa for tenesta. Nokre av Noregs, og verdas, beste forskarar på området står bak nettenesta, som på sikt også skal innehalde bloggar og diskusjonsforum for brukarane.

Fleire språk frå dag 1

Hovudparolen for «Flere språk til flere» er klar: Ikkje ver redd for å lære barna fleire språk frå fødselen av.

– Mange trur det er best å setje kreftene inn på å lære barnet norsk først, sidan det er majoritetsspråket, men norsk blir dei uansett eksponerte for. Innlæringa av språk er på topp når vi er minst, alt frå fireårsalderen blir det vanskelegare. Ein bør ikkje vente med å lære barn andre språk, seier Merete Anderssen, og legg til at det ikkje er heilt problemfritt å lære barnet fleire språk samtidig.

– Det krev ganske mykje innsats, det går ikkje automatisk. Det er viktig at barnet høyrer like mykje av begge språka. Her kan til dømes einspråklege besteforeldre vere nyttige. Gi barnet positive erfaringar med å bruke språket. Ikkje heng deg opp i at barnet ikkje snakkar flytande, oppmodar ho.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...