Heim Nyhende For lite nynorsk i IMDi

For lite nynorsk i IMDi

Erlend Walseth i Ørsta opplæringsssenter meiner det er for lite nynorsk materiell tilgjengeleg hjå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

 

– Vi meiner at både heimesida og informasjonsmateriellet til IMDi bør vere tilgjengeleg for innvandrarar som lærer og brukar nynorsk, skriv Walseth i eit brev til IMDi.

IMDi er eit kompetansesenter og skal vere ein pådrivar for integrering og mangfald. Walseth peikar på at dette ikkje kjem nynorskkommunane godt nok til gode.

Les også : Nynorsk vaksenopplæring og Mange oppgåver for Vox

– IMDi har mykje informasjonsmateriell som dei ynskjer skal kome nye innbyggjarar til gode; eigne og eksterne publikasjonar, samt innhaldet på IMDi si heimeside generelt. Samanlikna med bokmålskommunar vert vi lite assistert av dykkar arbeid. Spanande og relevante lenker og eigenprodusert informasjonsmateriell kan ikkje nyttast i vår undervisning utan at det krevst vesentleg innsats til dømes gjennom omsetjing, skriv Walseth og viser til at det også er krevjande for deltakarane å finne fram på eiga hand når alt er på bokmål, skriv Walseth i brevet.

Ørsta opplæringssenter meiner det er naturleg å nytte nynorsk i norskundervisninga for innvandrarar.

– Mange stadar i landet må elevane lære bokmål skriftleg og munnleg, men når dei til dømes skal i butikken vert dei møtt av ein dialekt som er særs ulik språket dei lærer på skulen. Våre elevar slepp dette. Våre flyktningar vil framstå som meir “lokale” dersom dei snakkar nynorsk, og samstundes vil dei lettare kunne forstå andre i nærmiljøet – og på arbeidsplassen – dersom dei har fått undervisning i nynorsk munnleg.

I brevet blir det også lagt vekt på at alle sju kommunane på Søre Sunnmøre underviser innvandrarar på nynorsk,i tillegg til fleire kommunar i Sogn og Fjordane og Hordaland, og at behovet for meir tilgjengeleg materiell på nynorsk er ganske stort.  I fylgje IMDi sin eigen strategi skal dei vere med å bidra til at det blir gjennomført eit lokalt tilpassa integrerings- og mangfaldsarbeid.

Det lukkast ikkje redaksjonen å kome i kontakt med IMDi i dag.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...