Heim Nyhende SV vil la 16-åringar stemme

SV vil la 16-åringar stemme

 

Sosialistisk Venstreparti har bestemt seg for at partiet vil jobbe for å senke stemmerettsalderen til 16 år.

 

– SV vil senke stemmerettsalderen både for stortingsval og lokalval til 16 år, seier stortingsrepresentant Snorre Valen til Dagsavisen.

Han vil no fremje grunnlovsforslag om å endre stemmerettsalderen, men forslaget vil ikkje bli vedteke. Valen treng to tredels fleirtal og vedtak frå to Storting for å få gjennom forslaget. Førebels er det berre Venstre som støttar forslaget. Partileiar Trine Skei Grande uttalte under ein stortingsdebatt om temaet i 2010 at «ungdom som må betale skatt og kan fengslas, bør også få mulegheit til å påverke politikken».

Arbeidarpartiet har ikkje bestemt seg om dei vil endre aldersgrensa. Stortingsrepresentant Håkon Haugli (Ap) i kommunal- og forvaltningskomiteen meiner det er argument både for og imot. Kommunal- og regionalminister og Sp-leiar Liv Signe Navarsete vil ikkje ta endeleg standpunkt før evalueringa av forsøket ved lokalvalet i 2011 er klart neste år.

Kristeleg Folkeparti, Høgre og Framstegspartiet meiner stemmeretten skal følgje myndig alder. (©NPK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...