Heim Nyhende – Forslaget er distriktsfiendtleg

– Forslaget er distriktsfiendtleg

Montessori-rektor fryktar det vert vanskelegare å starte opp att små grendeskular privat om minstekravet til elevtal vert dobla.

 

– Eg tykkjer forslaget er urettvist fordi det vil råka bygde-Noreg. Då vert det slik at ein ikkje kan starta distriktsskular, seier rektor på Ulnes Montessoriskule Kirsten Inga Kamrud.

Ho reagerer på Kunnskapsdepartementet sitt høyringsnotat med framlegg til endringar i privatskulelova. Framlegget går mellom anna ut på at privatskular som har mindre enn 30 elevar over tre år skal leggjast ned. I dag er denne grensa på 15 elevar.

LES OGSÅ: – Finst ikkje fagleg hald

Starten og slutten
I likheit med fleire andre Montessoriskular starta Ulnes opp med alternativ pedagogikk då den lokale grendeskulen vart lagt ned av kommunen.

I dei fem åra skulen har vore privat har elevtalet halde seg jamt rundt 30 elevar. I to månadar i år var dei 29 elevar, men rektor er trygg på at dei ikkje kjem under det som kan verte den nye grensa att.

Kamrud trur særleg oppstartsfasen for privatskular vil verte tøffare, om elevkravet vert høgare.

I tillegg til Ulnes har òg sambygding Skrautvål starta opp att som Montessoriskule. Dei har no det same elevtalet som Ulnes, men hadde berre 17 elevar då dei starta opp.

LES OGSÅ:Den stille skulereforma

Geografifloka
Kamrud er einig i at det helst bør vere 30 elevar på ein skule, fordi ein mindre lærarstab gjer skulen sårbar ved sjukdom. 

Likevel trur ho ikkje at departementet har tenkt på alle konsekvensane ved forslaget, som ho fryktar vil gjere det lettare for lokalpolitikarar å leggja ned privatskular utan å risikere å tape pengar på at foreldra startar ein privatskule.

– Ein må akseptere realitetane og det er at ein ikkje får ombestemt geografien. Nokon folk vil ikkje forstå at det finst stader som ligg slik til at det ikkje går an å pendle. Kanskje er det berre 17 elevar i den grenda. seier Kamrud, og legg til:

– Forslaget er distriktsfiendtleg.

LES OGSÅ: Vil tette smotthol for privatskular

– Diskriminerande
Rektoren får støtte frå Landslaget for nærmiljøskular (LUFS) som er oppteken av at privatskular kan vere eit tilbod der nærmiljøskulen vert lagt ned.

– Ifølgje internasjonale konvensjonar har kvart born rett til utdanning, som ikkje skal vere diskriminerande. Eit stort antal born vert diskriminerte fordi foreldra bur der dei bur. Det er i alle fall 50.000 elevar som vert pålagt store bører når dei reiser ein time eller meir kvar dag for å kome til nærmiljøskulen sin, seier rådgjevar i LUFS Torodd Fagerheim.

Både forkjemparen for offentlege småskular og Montessori-entusiasten meiner folk i grisgrendte strøk vert diskriminert.

– I byane skal ein ha så mange val, medan i bygda skal ein ta til takke med det som finst. Det er fint å ha valet om ein vil ha ungane på ein liten skule eller ein større, eller om ein vil ha ein annan pedagogikk, som er det viktigaste med Montessori-skulen, avsluttar Kamrud.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...