Heim Nyhende Framtida.no har fylt eitt år

Framtida.no har fylt eitt år

Over 140.000 har vore innom nyhende- og debattavisa for unge sidan starten 1. september i fjor.

Sidan starten har over 140.000 unike brukarar vore innom den nynorske nettstaden. Framtida.no har opplevd vekst sidan starten, og har dei siste vekene hatt rundt 10.000 unike brukarar i veka.

Framtida.no har satsa tungt på å dekkje lokalvalet, og har opplevd stor interesse frå lesarane. «Valgomaten» til Framtida, som er den første i Noreg på nynorsk, blei brukt over 20.000 gongar.

– Det er kjekt at fleire av sakene våre har spreidd seg i sosiale media, og me ser òg at sakene våre har skapt overskrifter i andre media. Det viser at me klarar å nå gjennom med journalistikken vår, seier Svein Olav B. Langåker, prosjektleiar for Framtida.no, til avisa Hordaland.

Etter å ha fått støtte frå Vinjefondet ved nyttår, tilsette Framtida.no to reisande journalistar i deltidsstillingar i vår for å setje søkjelys på kva ungdom er opptatt av før valet.

I juli byrja Framtida.no å abonnere på nyhende frå Nynorsk pressekontor. I tillegg til eigne saker har Framtida.no avtale med 11 lokalaviser, Dag og Tid, Magasinett, LNK.no og studentavisene i Oslo, Bergen og Trondheim .

Nettavisa Framtida.no vart til gjennom eit samarbeid mellom ABC Startsiden, Landslaget for lokalaviser og Landssamanslutninga av nynorskkommunar. Kulturdepartementet, Mot til å meina, Magasinett og Pirion støttar òg prosjektet.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...