Heim Nyhende Frp svarar om språk

Frp svarar om språk

Siv Jensen og Frp fortel kva dei vil gjere for nynorsken viss dei kjem til makta.

 

Kva vil partiet ditt gjere med nynorsken? Framstegspartiet vil at dei to målformene skal få utvikle seg fritt, og at ingen skal tvingast til bruk av annan målform enn sin eigen. Vi vil også kutte særstøtta til nynorsk, då denne er diskriminerande overfor fleirtalet som ikkje bruker nynorsk.

Kva er partiet ditt si haldning til sidemål?
FrP vil fjerne den tvungne sidemålsundervisninga og sidemålseksamen og gjere dette om til valfag.

Vil partiet ditt styrkje nynorskopplæringa for innvandrarar?
FrP er for å styrkje norskopplæringa for innvandrarar. Om ein blir busett i nynorskkommunar, er det ingenting i vegen for at ein lærer seg nynorsk. Det viktigaste er at dei som kjem til landet, lærer seg norsk, uansett målform.

Kva meiner partiet ditt må gjerast for at skulebøker skal liggje føre på båe målformer til same tid og til same pris?
Ein må setje strengare krav til at bøkene skal liggje føre på same tid. Situasjonen som har vore dei siste åra, har vore uhaldbar og er ei forskjellsbehandling av nynorskbrukarane.

Finst programmet til partiet ditt på nynorsk? Nei, vi har valt å utarbeide partiprogrammet vårt på berre ei målform. 

Har partiet ditt valmateriell på nynorsk? I somme fylke har Framstegspartiet valmateriell på nynorsk.

Er nettsida dykkar på nynorsk?
Nei, Framstegspartiet har valt å ha nettsider berre på bokmål fordi vi antar at alle norske brukarar av sida forstår denne målforma. I tillegg finst deler av innhaldet på engelsk, tysk, fransk og spansk.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...