Heim Nyhende Gler seg til fleire e-bøker

Gler seg til fleire e-bøker

Dag Erlend Lohne Mohn ved Buskerud fylkesbibliotek gler seg til eit breiare utval av e-bøker etter at det blei bestemt tidlegare i haust at e-bøker også blir ein del av innkjøpsordninga til Norsk kulturråd.

Inkluderinga av e-bøker i innkjøpsordninga skal vere eit prøveprosjekt som gjeld heile 2012. Prosjektet kan gjere opp mot 150 nye norske e-bøker tilgjengelege for nokre utvalde bibliotek.

Les kva vi tidlegare har skrive om dette på lnk.no.

Aktuelle mottakarar av desse e-bøkene blir bibliotek som låner ut e-bøker. Buskerud fylkesbibliotek, ved dei tre biblioteka i Drammen, Kongsberg og Nore og Uvdal, er aktuell mottakar, det same er det planlagde Ryfylkebiblioteket.

– Det blir ein varsam oppstart, men eg ser for meg at det blir ei betydeleg utviding etter 2012, med ei anna omfordeling. Viss eg tenkjer høgt, kan kanskje fordelinga bli 800 papirbøker mot 200 e-bøker, seier Mari Finess, som er seksjonsleiar for Norsk kulturråd, til LNK-avisa.

Dei tre Buskerud-biblioteka har vore med i eit samarbeidsprosjekt som fylkesbiblioteket og forlaget Cappelen Damm har hatt i tre år.

– Når e-bøker nå også blir ein del av innkjøpsordninga, sikrar vi lånarane eit minimumsutval utan at det kostar for mykje for biblioteka. Nye ferske e-bøker har vore mangelvare, slår rådgjevar ved Buskerud fylkesbibliotek, Dag Erlend Lohne Mohn, fast. Han er prosjektleiar for e-utlånsprosjektet til fylkesbiblioteket.

 

Flest menn

Biblioteka i Drammen, Kongsberg og Nore og Uvdal har i eitt år lånt ut 60 e-boktitlar. På dette året har dei hatt 1500 utlån av e-bøkene. Dei tre folkebiblioteka som er med på pilotprosjektet, har også lånt ut lesebrett på biblioteket.

– Lånarane av e-bøkene har vist seg å vere litt yngre enn lånarane vi tradisjonelt har på papirbøker. I snitt har det vore fleire menn enn kvinner som har lånt e-bøker, kan Lohne Mohn fortelje frå det første året med e-utlån.

– Vi har berre hatt 60 titlar dette første året, og det er altfor få, men slik blir det når det er eit prosjekt. Vi får inn 40 nye titlar før jul, legg han til.

Alle titlane dei tre Buskerud-biblioteka har, er førebels frå Cappelen Damm. Planen er at e-utlånet skal inkludere alle forlag som gir ut e-bøker.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...