Heim Nyhende Godt år for Nynorsk kultursentrum

Godt år for Nynorsk kultursentrum

2012 var eit godt år for Nynorsk kultursentrum. Fleire folk til Haugesenteret vil truleg gje vekst også i 2013.

– 2012 blei eit år for utviding av verksemda til Nynorsk kultursentrum. Vi fekk på plass Språkåret 2013, som er det største prosjektet vårt til no, styrkte driftsavdelingane Aasen-tunet og Hauge-senteret, tok over Allkunne, laga den første internasjonale samarbeidsavtalen og auka både inntekter og gjestetal, seier direktør Ottar Grepstad i ei pressemelding.

Ny leiar

Olav H. Hauge-senteret har no tre stillingar på plass, og det er von om å få tilsett ein fjerde person frå hausten av. Sjølv om senteret formelt ikkje er opna enno, er det også planar om fleire aktivitetar for publikum dette året. Målet er at Haugesenteret skal opne i mai 2014.

– Når dagleg leiar Geir S. Netland er på plass 1. mars, blir den viktigaste oppgåva å skaffe dei millionane vi manglar til basisutstillinga, seier Ottar Grepstad.

Stort prosjekt

Språkåret vart formelt opna av kulturminister Hadia Tajik denne veka, og prosjektet har eit førebels budsjett på 6,7 millionar kroner, melder Aasentunet.

– Målet er at mange ved neste årsskifte skal vite meir og tenkje annleis om språk i Noreg enn dei gjer denne i dag, seier Grepstad om dette prosjektet som er lagt til same år som 100-årsdagen for Det Norske Teatret og 200-årsjubileet for Ivar Aasen.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...