Heim Nyhende Google ser deg på kommunenettsida

Google ser deg på kommunenettsida

Kommunar og andre offentlege aktørar deler informasjon om deg med Facebook, Google og andre internasjonale selskap – med uønskt reklame og auka prisar som resultat.

 

Nettgigantar som Facebook og Google får tak i informasjonen gjennom tenester som Google Analytics og Facebook Social Plugins. Gjennom dei får selskapa vite korleis du bruker den offentlege nettsida, og dei kan selje informasjonen vidare til selskap som kan bruke han til å skreddarsy reklame retta mot deg.

– Det er ein stor industri som kjøper og handlar data om forbrukarar. Det er problematisk at dei får tilgang til informasjon frå offentlege nettsider, seier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukarrådet til NRK.

Ifølgje stikkprøver NRK har gjort, bruker kommunane eit stort spekter av denne typen spionprogram på nettsidene sine, mange av dei samtidig. NRK spora 37 slike tenester i bruk på kommunale nettsider.

Enten du søkjer informasjon om barnehageplass, gjeldsordningar eller rusomsorg, er det fare for at eitt eller fleire storselskap veit om det.

Ikkje bra, meiner fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet.

– Éin ting er nettaviser og andre sider du sjølv vel å gå inn på. Men i den elektroniske kvardagen må du inn på dei offentlege nettsidene. Da er det ikkje bra at du ikkje kan komme unna å bli spora der, seier Årnes til NRK. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...