Heim Nyhende Hordaland fylkesutval går for Vestlandsregion

Hordaland fylkesutval går for Vestlandsregion

Hordaland fylkesutval går inn for at Hordaland fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune går saman i ein ny folkevald region på Vestlandet.

 

Hordaland fylkesting skal handsama saka på møte 13.-14. desember.

På veg mot stor region

– Med dei vedtak og innstillingar som hittil er gjort i dei tre vestlandsfylka, er me komne lenger i prosessen mot ein Vestlandsregion enn me kunne håpa på då me starta, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun. 

– Eg er optimist og har stor tru på at me er på god veg til at ein stor region på Vestlandet vert ein realitet, seier fylkesordførar Hestetun. I tillegg til den positive innstillinga frå Hordaland fylkesutval viser ho til vedtaka i Sogn og Fjordane fylkesting og Haugesund bystyre, som begge går inn for å samla Vestlandet i ein region.

Delt syn på alternative forhandlingar

I fylkesutvalet si innstilling heiter det at dersom dei to andre fylka ikkje går inn for etablering av ein Vestlandsregion, vil Hordaland ha drøftingar om alternative regionale løysingar både med Sogn og Fjordane og Rogaland. I drøftingar om samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane vil det også verta opna for å invitera Møre og Romsdal inn i forhandling. Dette punktet vart tilrådd med 9 (Ap, Sp, KrF, MDG, V) mot 6 (H, FrP, SV) røyster.

Fylkesutvalet går med 13 mot 2 (FrP) røyster inn for at administrasjonsspråket i den nye Vestlandsregionen skal vera nynorsk. 

Nei frå SV

Aud Karin Oen (SV) føreslo at fylkestinget skal seia nei til ein ny Vestlandsregion så lenge ein ikkje veit kva oppgåver som vert overført frå staten til regionnivået og kva oppgåver ein får behalda. Ho føreslo også at det skal vera folkerøysting om ein ny Vetlandsregion. Forslaget fekk SV si røyst.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...