Heim Nyhende Hordaland fylkesutval går for Vestlandsregion

Hordaland fylkesutval går for Vestlandsregion

Hordaland fylkesutval går inn for at Hordaland fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune går saman i ein ny folkevald region på Vestlandet.

 

Hordaland fylkesting skal handsama saka på møte 13.-14. desember.

På veg mot stor region

– Med dei vedtak og innstillingar som hittil er gjort i dei tre vestlandsfylka, er me komne lenger i prosessen mot ein Vestlandsregion enn me kunne håpa på då me starta, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun. 

– Eg er optimist og har stor tru på at me er på god veg til at ein stor region på Vestlandet vert ein realitet, seier fylkesordførar Hestetun. I tillegg til den positive innstillinga frå Hordaland fylkesutval viser ho til vedtaka i Sogn og Fjordane fylkesting og Haugesund bystyre, som begge går inn for å samla Vestlandet i ein region.

Delt syn på alternative forhandlingar

I fylkesutvalet si innstilling heiter det at dersom dei to andre fylka ikkje går inn for etablering av ein Vestlandsregion, vil Hordaland ha drøftingar om alternative regionale løysingar både med Sogn og Fjordane og Rogaland. I drøftingar om samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane vil det også verta opna for å invitera Møre og Romsdal inn i forhandling. Dette punktet vart tilrådd med 9 (Ap, Sp, KrF, MDG, V) mot 6 (H, FrP, SV) røyster.

Fylkesutvalet går med 13 mot 2 (FrP) røyster inn for at administrasjonsspråket i den nye Vestlandsregionen skal vera nynorsk. 

Nei frå SV

Aud Karin Oen (SV) føreslo at fylkestinget skal seia nei til ein ny Vestlandsregion så lenge ein ikkje veit kva oppgåver som vert overført frå staten til regionnivået og kva oppgåver ein får behalda. Ho føreslo også at det skal vera folkerøysting om ein ny Vetlandsregion. Forslaget fekk SV si røyst.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...