Heim Nyhende Gylne tilskot til kommunar som slår seg saman

Gylne tilskot til kommunar som slår seg saman

Uvissa knytt til finansiering i kommunereforma er rydda av vegen. No lovar Jan Tore Sanner (H) gylne tilskot til kommunar som slår seg saman.

 

Folkefattige kommunar har vore spesielt bekymra for kva for tilskot dei vil få dersom dei slår seg saman med ein annan kommune, skriv Kommunal Rapport.

Regjeringa har nemleg varsla innstrammingar i tilskot til kommunar med få innbyggjarar. No blir all uvisse rydda av vegen av kommunalministeren.

– Regjeringa har avgjort å endre praksis, slik at inndelingstilskotet for kommunar som slår seg saman i kommunereforma skal ta utgangspunkt i inntektssystemet slik det er i 2016, seier Sanner til Kommunal Rapport.

Det betyr til dømes at ein ny kommune samanslått av tre kommunar vil få det statlege 2016-tilskotet til dei tre kommunane i 15– 20 år. Det får dei dersom dei vedtek samanslåing seinast sommaren 2016 – innan kommunereforma. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Godt å møtast til festspel igjen

Festspelpublikummet i Ørsta og Volda fekk høyre og sjå programpostar med både Hallstein Bronskimlet, bibelspråk, konspirasjonsteoriar, frisk popmusikk og eksperimentell tango.

Tydde til sivil ulydnad etter manglande nynorsk i Heimevernet

Etter ni år med førespurnader om korrespondanse på nynorsk, rann begeret over for heimevernsoldat Erlend Trones (40). Då innkallinga...

Nynorsk litteraturpris til Tore Renberg: – Kan få lesarane i den nye tida til å elska litteratur

Tore Renberg får Nynorsk litteraturpris 2020 for romanen «Tollak til Ingeborg». – Det har vore forløysande for meg å...

På jakt etter føregangskommunar på lokaldemokrati

Kommunar over heile landet er oppfordra til å søkje om å bli føregangskommune innan lokaldemokrati. – Dette er ikkje...