Heim Nyhende Har fått det betre med seg sjølv

Har fått det betre med seg sjølv

28. januar fekk garden til Kjell Jostein Vårvik (48) på Bergjord i Suldal eit nytt bein å stå på, då han og kona opna sin eigen avleggjar av Visjonen Senter. På Bergjord kan du nå vere med på kurs i meditasjon og alternativ behandling.

Vårvik var nøgd med livet sitt, men i november i 2009 følgde han magekjensla og blei med kona Wenche Guggedal Vårvik (50) på eit kurs hos Visjonen Senter i Odda.

– Slike alternative greier hadde aldri eg trudd at eg kom til å drive med. Eg hadde det godt med meg sjølv før, men har det mykje betre nå. Eg gjekk gjennom det som eg liker å kalle ein «ryddesjau i hovudet.» Eg sleit med sorg etter at bror min døydde av kreft, og gjennom den alternative behandlinga fekk eg hjelp til å rydde opp og kome meg vidare, fortel Kjell Jostein Vårvik engasjert.

Blant lamaer, mohairgeiter, ponniar, høner, hanar, sauer, smågrisar, stuegrisar, eit par hundar og englekort har nå både mann og kone full jobb på garden. Han bruker mykje av dagen saman med ein 16-åring frå Irak som han har i arbeidstrening på garden gjennom Inn på tunet.

INN PÅ TUNET

Inn på tunet er det som tidlegare blei kalla Grøn omsorg, og er eit tilbod på gardsbruk for einskildmenneske eller grupper. Aktivitetane i tilbodet byggjer på garden og bonden sine ressursar. Tilbodet er tilrettelagt for målgruppe eller brukar. Det kan vere eit utdanningstilbod knytt til skulen eller aktivitets- og arbeidstreningstilbod gjennom helse- og omsorgstenesta.

Saman med 16-åringen bygde Vårvik det 70 kvadratmeter store bygget på garden som er Visjonen Senter, i løpet av tre månader.

– Viss eg ikkje hadde vore gjennom ryddesjauen i hovudet, hadde eg ikkje hatt denne guten i arbeidstrening. Det er noko av det gode den nye trua har ført med seg, seier bonden.

Ein gong i månaden kjem Visjonen Senter-gründer Grethe Fykse frå Odda til Bergjord og held kurs. Kursdeltakarane kjem frå både fjern og nær.

– Målet er å få det betre med seg sjølv, og det har eg fått. Etter eit slikt kurs føler eg meg lettare, fortel Vårvik.

LÆKJANDE EKTEPAR

Kvar måndag startar ekteparet Vårvik veka med meditasjon saman med trusfellar i det nye kurslokalet sitt. Både mann og kone driv dessutan med healing.

– Korleis har den alternative behandlinga som de tilbyr på garden, blitt tatt imot i bygda?

– Vi høyrer ingenting negativt. Det er ein del skepsis, og det skal det jo vere. Vi har ikkje følt noko ubehag i forhold til dette, slår Vårvik fast.

48-åringen møtte kona på Ungkarsfestivalen fleire gonger, før det i 2002 endeleg var nokre piler som trefte dei begge. Ho var opphavleg frå Sauda, men hadde budd på nabogarden i to år. Sauda-jenta har sett sitt preg på garden på Bergjord.

– Eg hadde nok ikkje funne ut av dette viss eg ikkje hadde treft Wenche. Ho har tilført heimgarden min mykje. Det er hennar ære at vi driv garden på den måten vi gjer i dag, sluttar suldalsbonden.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...