Heim Nyhende – Heilt naturleg

– Heilt naturleg

Lerum, som held til i saftbygda Sogndal, har ein solid nynorsk profil. Administrerande direktør Trine Lerum Hjellhaug meiner det ville vore unaturleg å marknadsføre seg på bokmål.

– Kva er grunnen til at di bedrift vel å profilere seg på nynorsk?

– Me meiner at det er det einaste som er naturleg for oss. Me snakkar nynorsk, me skriv nynorsk, og me er frå Sogn. Difor ville det vere unaturleg å marknadsføre oss på bokmål. Dessutan er nynorsk eit flott språk, med mange flotte ord som kan brukast i marknadsføring.

– Kva attendemeldingar har de fått på språket?

– Stort sett har me berre fått positive attendemeldingar på at me bruker nynorsk, sjølv om det vart uttrykt mykje skepsis både internt og eksternt når me tok avgjerda.

– Kva trur de er grunnen til at mange bedrifter vegrar seg mot å profilere seg på nynorsk?

– Nynorsk har vore framstilt i nokre fora som eit hata språk, spesielt i Oslo-området, der det har vore skepsis til faget i skulen. Dette gjer nok sitt til at mange bedrifter trur det er ei ulempe å marknadsføre seg på nynorsk. Me fekk òg høyre at det var mange som ikkje kom til å kjøpa produkta våre, sidan dei hadde stor motvilje mot nynorsk. Dette har ikkje slege til; dei fleste seier det gir ei tryggleikskjensle å vite at me torer å skrive det språket som er identiteten vår.

– Kan nynorsk vere ein god måte å skilje seg ut på marknaden?

– Nynorsk har for oss vore ein måte å gjere oss betre kjent hjå kundane våre. No veit nær sagt alle at me er frå Sogn, der me har gode vilkår for frukt- og bærdyrking. Me bruker nynorsk til alt, akkurat slik Kari og Nils Lerum gjorde då dei starta opp Lerum for meir enn 100 år sidan. For oss har det ikkje vore negativt.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...