Heim Nyhende Vil endre haldningane

Vil endre haldningane

NHO og Språkrådet håpar ein eigen språkplakat skal føre til auka bruk av norsk språk i næringslivet.

I fjor lanserte Språkrådet og NHO ein eigen språkplakat for næringslivet der slagordet var: Bruk norsk når du kan, engelsk når du må. Dåverande direktør i NHO, Finn Bergesen, meinte plakaten var ein del av eit viktig haldningsarbeid, og at verksemdene burde få eit medvite forhold til det norske språket.<!–

Norsk når ein kan

– Finn Bergesen var opptatt av språk og språkpolitikk. Han skjønte at språket var viktig, ikkje berre i den offentlege sektoren, men også i det private næringslivet, seier direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim, til LNK-avisa om den tidlegare NHO-direktøren.

Språkrådet kan ikkje påleggje det private næringslivet ein bestemd språkpolitikk, språkplakaten er difor berre basert på råd og rettleiing om språk og språkbruk til verksemdene. Mellom anna slår plakaten fast at norsk er det naturlege språket for norsk næringsliv. Det blir lagt vekt på at norsk er eit meir presist språk enn engelsk, og at norsk er det beste språket å bruke når ein til dømes skal lage reklame eller lyse ut stillingar på den norske marknaden.

Plakaten viser til at ei verksemd på ein internasjonal marknad har behov for fleire språk, og at verksemda bør nytte det språket som høver best i den konkrete kulturelle samanhengen. NHO og Språkrådet legg også vekt på at det ikkje er nokon motsetnad mellom det å vere for globalisering og samstundes ta vare på norsk kultur og språk.

Tenkjer økonomi

– Kvifor trur du mange verksemder bruker så mykje engelsk?

– Det må dei svare på sjølve. Eg trur likevel det har mykje med medvitsløyse å gjere. Engelsk er jo trass alt meir komplisert å bruke enn norsk. Men dei tenkjer kanskje at det høver seg betre? Det er ikkje sikkert alle medlemmene i NHO kjenner til språkplakaten eingong. Det handlar om haldningar, seier Lomheim.

Sylfest Lomheim slår også eit slag for bruk av dei skandinaviske språka i næringslivet.

– Me har som arbeidsmål å fylgje dette opp. Det må også vere eit mål å få næringslivet til å skjøne at dei kan tene meir pengar på å bruke skandinaviske språk. Engelsk kan dei bruke når dei må, og då på den intelligente måten, slik at dei tener pengar på det, seier han og legg vekt på at dette er eit språk næringslivet forstår.

Næringslivet skal tenkje økonomi, dei skal konsentrere seg om å tene pengar og skape arbeidsplassar, slår Lomheim fast.

Han meiner det viktigaste er å endre haldningane til språk ute i næringslivet, og viser til tidlegare partisekretær i Arbeiderpartiet, Martin Kolberg, sitt mantra: Fagrørsla, fagrørsla, fagrørsla.

For oss må det då bli haldningar, haldningar og haldningar, slår Lomheim fast.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...