Heim Nyhende Vil endre haldningane

Vil endre haldningane

NHO og Språkrådet håpar ein eigen språkplakat skal føre til auka bruk av norsk språk i næringslivet.

I fjor lanserte Språkrådet og NHO ein eigen språkplakat for næringslivet der slagordet var: Bruk norsk når du kan, engelsk når du må. Dåverande direktør i NHO, Finn Bergesen, meinte plakaten var ein del av eit viktig haldningsarbeid, og at verksemdene burde få eit medvite forhold til det norske språket.<!–

Norsk når ein kan

– Finn Bergesen var opptatt av språk og språkpolitikk. Han skjønte at språket var viktig, ikkje berre i den offentlege sektoren, men også i det private næringslivet, seier direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim, til LNK-avisa om den tidlegare NHO-direktøren.

Språkrådet kan ikkje påleggje det private næringslivet ein bestemd språkpolitikk, språkplakaten er difor berre basert på råd og rettleiing om språk og språkbruk til verksemdene. Mellom anna slår plakaten fast at norsk er det naturlege språket for norsk næringsliv. Det blir lagt vekt på at norsk er eit meir presist språk enn engelsk, og at norsk er det beste språket å bruke når ein til dømes skal lage reklame eller lyse ut stillingar på den norske marknaden.

Plakaten viser til at ei verksemd på ein internasjonal marknad har behov for fleire språk, og at verksemda bør nytte det språket som høver best i den konkrete kulturelle samanhengen. NHO og Språkrådet legg også vekt på at det ikkje er nokon motsetnad mellom det å vere for globalisering og samstundes ta vare på norsk kultur og språk.

Tenkjer økonomi

– Kvifor trur du mange verksemder bruker så mykje engelsk?

– Det må dei svare på sjølve. Eg trur likevel det har mykje med medvitsløyse å gjere. Engelsk er jo trass alt meir komplisert å bruke enn norsk. Men dei tenkjer kanskje at det høver seg betre? Det er ikkje sikkert alle medlemmene i NHO kjenner til språkplakaten eingong. Det handlar om haldningar, seier Lomheim.

Sylfest Lomheim slår også eit slag for bruk av dei skandinaviske språka i næringslivet.

– Me har som arbeidsmål å fylgje dette opp. Det må også vere eit mål å få næringslivet til å skjøne at dei kan tene meir pengar på å bruke skandinaviske språk. Engelsk kan dei bruke når dei må, og då på den intelligente måten, slik at dei tener pengar på det, seier han og legg vekt på at dette er eit språk næringslivet forstår.

Næringslivet skal tenkje økonomi, dei skal konsentrere seg om å tene pengar og skape arbeidsplassar, slår Lomheim fast.

Han meiner det viktigaste er å endre haldningane til språk ute i næringslivet, og viser til tidlegare partisekretær i Arbeiderpartiet, Martin Kolberg, sitt mantra: Fagrørsla, fagrørsla, fagrørsla.

For oss må det då bli haldningar, haldningar og haldningar, slår Lomheim fast.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...