Heim Nyhende HiSF-døra framleis på gløtt for Volda

HiSF-døra framleis på gløtt for Volda

Styrefleirtalet i Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) vedtok torsdag å takke nei til fusjonsforhandlingar med Høgskulen i Volda (HVO), men ser ikkje vekk frå at dei kan skifte meining.

 

Mot fire stemmer vedtok styret å gå vidare med planane om ei samanslåing med høgskulane i Bergen og Stord/Haugesund, den såkalla Vestlandshøgskulen, som Høgskulen i Volda førebels ikkje har ønskt å vere ein del av.

– Vi har eit hjarte for Volda, og vi veit aldri. Endar vi opp med å ikkje gå saman med Bergen og Stord/Haugesund, er det ei opning for Volda, seier styreleiar Trond Ueland ved Høgskulen i Sogn og Fjordane til NRK.

Han er godt fornøgd med vedtaket, men hadde aller helst sett at Volda vart med i Vestlandshøgskulen.

– Det ville ha gitt ein komplett og god Vestlandshøgskule. Det har dei sagt sei til, seier Ueland.

HVO skal diskutere Vestlandshøgskulen

Rektor og styreleiar Johann Roppen ved HVO seier derimot at HVO ikkje har tatt stilling til om dei vil vere med i storfusjonen mellom høgskulane i Bergen, Stord/Haugesund og Sogn og Fjordane.

– I styrediskusjonen oppfatta eg at omtrent alle styremedlemmene våre som tok ordet, i beste fall var usikre på Vestlandshøgskulen, som ein litt stor og komplisert konstruksjon. Så det er ikkje slik at vi etter å ha fått nei frå Sogn og Fjordane vil hive oss rundt og melde oss på. Men det kjem sjølvsagt til å bli diskutert på det neste ordinære styremøtet, seier Roppen.

– Uheldig å seie nei

HiSF-styrerepresentant Oddmund L. Hoel stemte saman med Jan Olav Fretland og studentrepresentantane Magnus Nordrum Brøste og Trine Ludvigsen Rygg mot framlegget om å takke nei invitasjonen frå Høgskulen i Volda. Han meiner det var uheldig å seie nei til Volda.

– Det kunne ha vore ein veldig interessant konstellasjon med fusjon mellom Sogn og Fjordane og Volda. Det er to veldig like høgskular, som har veldig mykje felles. Dei ligg i Bygde-Noreg, dei har sterk nynorskbruk, og dei har ei fagsamansetjing som matchar godt, seier Hoel til NRK. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...