Heim Nyhende Høgskular med døra på gløtt

Høgskular med døra på gløtt

Styret i Høgskulen i Sogn og Fjordane opnar for å vurdere fleire fusjonsalternativ, mens høgskulestyret i Volda tviler på om dei skal ta imot invitasjonen frå Universitetet i Bergen.

 

Begge dei to høgskulane har til no ønskt å halde fram åleine, sjølv om Kunnskapsdepartementet meiner dei er for små.

Det nye høgskulestyret ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) valde torsdag å moderere den steile sjølvstendelinja til det gamle styret og vedtok å lage ei utgreiing om ein storfusjon med Høgskulen i Bergen og Høgskulen i Stord/Haugesund. Styreleiar Trond Ueland strekar likevel under at vedtaket ikkje er eit linjeskifte.

– Høgskulesektoren er i stor endring, og vi treng meir kunnskap. Derfor vil vi ha tre utgreiingar – éi med Høgskulen i Bergen (HiB) og Høgskulen i Stord/Haugesund (HSH), éi med Høgskulen i Volda, og så er det òg viktig å greie ut vidare åleinegang, seier Ueland til NRK.

LES OGSÅ: Droppar tvangssamanslutning for høgskulane

Open for Volda-samarbeid
Ifølgje universitetsavisa På Høyden ser han for seg fleire moglegheiter i Volda-alternativet.

– Det kan liggje både fusjonsmoglegheiter, samarbeid om lærarutdanning eller å gå inn i alliansen mellom Høgskulen i Molde, Høgskulen i Lillehammer og Høgskulen i Volda, seier Ueland.

Framlegget om å slå saman dei tre høgskulane HiSF, HiB og HSH til eit profesjonsuniversitet kom på bordet da Kunnskapsdepartementet i byrjinga av september hadde kalla saman Universitetet i Bergen og høgskulane på Vestlandet til eit møte i Bergen for å få i gang nye samtalar om samarbeid og samanslåing. HiB og HSH er allereie innstilte på å fusjonere.

LES OGSÅ: Høgskular i distrikta har størst auke

Tvil i Volda
Møtet førte òg til at Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskulen i Bergen (HiB) strekte ut ei hand til Høgskulen i Volda og inviterte dei til samarbeid.

Høgskulen i Volda har så langt stått på at dei helst vil stå åleine, eventuelt i ein allianse med høgskulane på Lillehammer og i Molde. Minst av alt ønskjer dei seg ein fusjon med andre. Ein fusjon med Høgskulen i Sogn og Fjordane har heller ikkje vore på tapetet der.

– Det å samarbeide med andre institusjonar har vi gjort så lenge høgskulen har eksistert, men samarbeid som rettar seg mot samanslåing må vi tenkje grundig gjennom. Fagleg samarbeid skal vi ha, seier styreleiar og rektor ved Høgskulen i Volda Johann Roppen til NRK.

Han og resten av styret vart i denne omgangen einige om å vurdere invitasjonane frå Bergen nærare. Styret skal neste gong møtest til styreseminar og styremøte 29.– 30. oktober, da med statssekretær Bjørn Haugstad (H) som gjest. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...