Heim Nyhende Innovasjon Noreg held på distriktskontora

Innovasjon Noreg held på distriktskontora

Innovasjon Noreg må i år kutta 107 millionar, men selskapet skal ikkje leggja nokon distriktskontor.

 

Det går fram av ei pressmelding frå Innovasjon Noreg etter at styret denne veka har vedteke det endelege budsjettet for 2015.

Administrerande direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Noreg seier at selskapet er svært opptekne av å sikra relevant og spesialisert nærleik til kundane i dei nitten fylkeskommunane i landet.

– Dette krev eit meir strategisk, tettare og aktivt samarbeid med aktørane i regionen, seier ho vidare.

Ho legg ikkje skjul på at nedskjeringane på 107 millionar blir krevjande.

– Det betyr at vi, som dei fleste norske selskap, må gjera meir med mindre ressursar, seier ho.

42 prosent av kostnadskutta er knytt til nedbemanning og omfattar 60– 70 årsverk.

– Vi går mot ein krevjande vår i Innovasjon Noreg, men slik eg vurderer forbetringane til selskapet dei siste fem månadene, omstillingsevna- og viljen til dei tilsette, samarbeidet med styret og tillitsvalde, er vi godt skodde til å gå saman vidare i ein krevjande, men heilt nødvendig omstillingsprosess for å sikra og auka rolla til Innovasjon Noreg i omstilling av norsk økonomi, seier Krohn Traaseth. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...