Heim Nyhende Lagar nynorske appar på fritida

Lagar nynorske appar på fritida

Geir Larsen har utvikla ei rad med appar på nynorsk for barn og vaksne som vil trena på språk og matte.

 

Geir Larsen har jobba med pedagogiske ikt-verktøy sidan 80-talet. No bruker ikt-konsulenten i Ullensvang herad fritida si til å laga læringsappar.

Gjennom firmaet ARTEL Larsen har han lansert over 30 appar ein kan ha både nytte og glede av på iPad, Android-brett, Mac  eller Windows  8.

– Appane er i hovudsak for aldersgruppa 4-16 år. Vaksne som vil ha litt «grunntrening» vil og ha glede og nytte av ord- og reknetreningsappane sidan dei ikkje er spesielt «barnlege» i innhald.

– Kva omsyn tar du til alderssteg når du utviklar appar?

– Grafisk utforming, og at appane er lette å bruka og innhald.

LES OGSÅ: Kva er ein god barnebok-app?

Gratisappar
Geir Larsen har om lag 6000 nedlastingar siste året, då fordelt på gratisappar og salsappar.

– Appane for alfabettrening og appen eg laga for Mikkelparken i Kinsarvik er gratis.

Noko gullgruver er det nok ikkje å laga pedagogiske program i Noreg, men salet kjem seg kanskje etter dette, for det er vanskeleg å verta oppdaga i flaumen av appar.

Alle appane hans er på nynorsk, med unntak av eit par som er på engelsk.

– Eg prøvde meg litt internasjonalt, og fekk positiv respons mellom språklærarar i USA, men ikkje dei store salstala.

Nokre er spesiell versjon for nynorsk. «Gode grannar», til dømes, som går på mengder og storleik, og «Pengeleik» som øver myntar, setlar og hovudrekning.

Andre har nynorsk/bokmål som val i appen.

LES OGSÅ: Digital storsatsing i Samlaget

Fundamentet for all læring
Nett no arbeider han etter attendemeldingar frå lærarar, med appar for lyd- og ordtrening i første klasse og enkelt-/dobbeltkonsonant for mellomtrinnet.

– Grunntanken bak appane mine er at ein del kunnskap skal liggja i ryggmargen, og vera overlært slik at den er sjølvsagt og ikkje tek energi frå anna læring.

– Sentralt er grunnleggande rettskriving, lesefart og basis reknedugleik. Dette er fundamentet for all anna læring, og det som eg kallar «grunntrening» vert lett, men naudsynt, repetisjon og ofte keisamt. Då kan det vera greitt å gjera desse øvingane meir motiverande med appar. Alle appane inneheld eit tevlingselement som gjev «ein gong til» effekt og dermed repetisjon etter ynskje meir enn etter pålegg.

Dei som ikkje allereie har funne fram til dei pedagogiske appane, kan gå i App Store på iPaden. Søker du på Geir Larsen, dukkar dei opp.

Les intervju med Geir Larsen i Hardanger Folkeblad!

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...