Heim Nyhende Ivar Aasen held stand i folket

Ivar Aasen held stand i folket

Eit stort fleirtal svarte i ei undersøking i samband med Ivar Aasens 200-årsjubileum at dei kjenner til diktaren og språkmannen. Dei fleste har også eit godt inntrykk av han.

 

Språkåret 2013 skal markerast fleire stader i landet gjennom heile året, og blir opna av kulturminister Hadia Tajik (Ap) i Kristiansand onsdag. MMI har i samband med dette undersøkt statusen til nynorskfaderen i det norske folk, 200 år etter at han blei født.

96 prosent av dei spurte svarte at dei kjenner til språkforskaren. 56 prosent har eit godt inntrykk av han, medan 7 prosent svarte at dei ikkje likar Ivar Aasen. Den sjølvlærte språkforskaren Ivar Aasen gav ut «Det norske Folkesprogs Grammatik» i 1848, og følgde opp med fleire ordbøker og lesebøker fram til 1870-talet.

– Eg trur at språkprosjektet til Ivar Aasen har hatt mykje å seie for at det norske samfunnet er så ope for språkleg mangfald, både når det gjeld minoritetsspråk, dialekt og nye innvandringsspråk, seier prosjektleiar Inger Johanne Sæterbakk i Språkåret 2013.

Hovudmålet deira er å vise fram at Noreg er eit mangfaldig, raust og inkluderande språksamfunn.

– Gjennom eit heilt år skal vi feire språk, diskutere språk og lære meir om den unike språksituasjonen her i landet, både nasjonalt og lokalt, seier prosjektleiaren. (NPK)

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...