Heim Nyhende Ivar Aasen held stand i folket

Ivar Aasen held stand i folket

Eit stort fleirtal svarte i ei undersøking i samband med Ivar Aasens 200-årsjubileum at dei kjenner til diktaren og språkmannen. Dei fleste har også eit godt inntrykk av han.

 

Språkåret 2013 skal markerast fleire stader i landet gjennom heile året, og blir opna av kulturminister Hadia Tajik (Ap) i Kristiansand onsdag. MMI har i samband med dette undersøkt statusen til nynorskfaderen i det norske folk, 200 år etter at han blei født.

96 prosent av dei spurte svarte at dei kjenner til språkforskaren. 56 prosent har eit godt inntrykk av han, medan 7 prosent svarte at dei ikkje likar Ivar Aasen. Den sjølvlærte språkforskaren Ivar Aasen gav ut «Det norske Folkesprogs Grammatik» i 1848, og følgde opp med fleire ordbøker og lesebøker fram til 1870-talet.

– Eg trur at språkprosjektet til Ivar Aasen har hatt mykje å seie for at det norske samfunnet er så ope for språkleg mangfald, både når det gjeld minoritetsspråk, dialekt og nye innvandringsspråk, seier prosjektleiar Inger Johanne Sæterbakk i Språkåret 2013.

Hovudmålet deira er å vise fram at Noreg er eit mangfaldig, raust og inkluderande språksamfunn.

– Gjennom eit heilt år skal vi feire språk, diskutere språk og lære meir om den unike språksituasjonen her i landet, både nasjonalt og lokalt, seier prosjektleiaren. (NPK)

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...