Heim Nyhende Stordal: Liten og kjapp

Stordal: Liten og kjapp

Stordal kommune er den mest effektive kommunen i landet, ifølgje NHO sitt effektivitetsbarometer.

Kvar veke viser vi deg eit glimt frå ein av kommunane som er med i LNK.

Denne veka: Stordal

Nytt frå Stordal:
Ein av verdas beste fotballkretsar
Dette er Norges mest effektive kommune

Aktuelle lenker:
Stordal kommune
Stordalsportalen

 

– Naturlegvis er det fint med kåringar kor ein havnar på topp, det gir gode signal, seier ordførar Charles Tøsse(H) til LNK.no. Samstundes ser han at det er omstende med Stordal kommune, med 1050 innbyggjarar og ein kommuneadministrasjon som tel 14 tilsette, som gjer at det er monaleg enklare for dei å vere effektive enn ein stor kommune.

– Mykje av grunnen til at vi kjem godt ut i slike kåringar er at vi har eit utstrekt og godt interkommunalt samarbeid med andre innafor område kor vi sjølve blir for små og sårbare til å gjere jobben aleine. Vi er vel den kommunen i Møre og Romsdal som er mest involvert i interkommunale selskap i det heile.

Stordal samarbeider med andre om typiske samarbeidsområde som barnevern, landbruk, økonomi, PPT og legevakt.

Men ordføraren ser at det å drive interkommunalt samarbeid har sine sider og skapar eit dilemma i høve til kven som eigentleg styrer i kommunen. Anten ein vel vertskommunemodellar, kor rådmannen i ein annan kommune sit og tar avgjerdene for din kommune, eller ein har interkommunale selskap kor kvar kommune er representert i eit styre, så kan det for kommunestyra kjennast ut som at alt makt og mynde blir delegert vekk.

Men om kommunesamanslåing er eit vel så godt svar på utfordringane for små kommunar, som det interkommunale samarbeidet er, vil ikkje Tøsse påstå.

– Eg ser at dette kan tendere inn mot ein anna kommunestruktur, men eg trur òg at ein endra kommunestruktur må kome gjennom eit stortingsvedtak, ikkje eit innbyggjaropprør.

Temaet kommunesamanslåing er oppe med jamne mellomrom, også i Stordal, men ordføraren meiner han så langt ikkje har høyrd nokre argument som syner at kommunen hans har noko å tene på det.

– Men viss eg trur at innbyggjarane våre får eit betre tilbod gjennom kommunesamanslåing, så skal eg sjølvsagt sjå på det.

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...