Heim Nyhende Jens Kihl ut av Språkåret

Jens Kihl ut av Språkåret

Jens Kihl sitt engasjement som prosjektleiar for Språkåret 2013 er over. Nynorsk kultursentrum hadde håpa han ville halde fram, men Kihl vel å fullføre sosiologi-studia.

– Eg har hatt eitt halvt år permisjon frå studia for å skrive utviklingsprosjektet for Språkåret 2013. Eg lurte på om eg skulle halde fram med språkåret, men vil heller vere 26 når eg er ferdig utdanna enn 30, seier Jens Kihl til lnk.no.

Nå er planen å vere ferdig utdanna i løpet av 2012.

– Vi er godt nøgde med jobben styringsgruppa og Jens Kihl som sekretær for styringsgruppa har gjort for Språkåret. Vi har store ambisjonar for språkåret og det speglar seg i rapporten vi har fått frå styringsgruppa, seier direktør for Nynorsk kultursentrum, Ottar Grepstad.

Han ville gjerne hatt Kihl med i det vidare arbeidet for Språkåret 2013. Førstkomande fredag skal styret i Nynorsk kultursentrum handsame rapporten frå styringsgruppa. Resultatet av denne handsaminga blir offentleg 1. februar. Kulturdepartementet får vedtaket frå styret i Nynorsk kultursentrum dagen før.

Dei siste månadane har vore travle for Jens Kihl.

– Eg har hatt møte med mellom 70 til 100 forskjellige aktørar. Det har vore møte med teater, organisasjonar, bedrifter, forlag, kunstnarar, kommunar, fylkeskommunar, departement og mange fleire, fortel Kihl.

Styringsgruppa gjekk for nokre veker sidan inn for den 60 sider lange rapporten som blei resultatet av alle desse møta.

– Det var godt å få gjere rapporten ferdig, slik at eg veit at mannen eller kvinna som tar over arbeidet med Språkåret 2013 er godt førebudd for det vidare arbeidet, seier Kihl.

Han kan fortelje at det er store og allsidige planar for Språkåret som ligg føre.

– Vi har budsjettert for opp mot 16 millionar kroner til dei ulike arrangementa, seier den avtroppande prosjektleiaren.

– Vi søkjer staten om desse 16 millionane, og kva statlege midlar som blir løyva blir avgjerande for storleiken av Språkåret 2013. Det er likevel så mange interessentar at det ikkje bare blir dei statlege bidraga som blir avgjerande for språkåret, kan leiar i styringsgruppa, Grete Riise, fortelje. Riise var leiar av nemnda som reviderte nynorskrettskrivinga i fjor vår.

Les meir om kva Språkåret 2013 vil innehalde i LNK-avisa!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...